Styrer dine følelser dig? / Do your emotions control you?

Jeg plejer at kalde dem følelsesroulader. Det, der fænomen, når nogen (måske dig selv?) er så opslugt i følelsernes vold, at alt det rundt om følelserne bliver sekundært.

Det er der, hvor det er følelserne, der styrer løbet, og hvor du kæmper en fortvivlet kamp for at følge med. Der er intet i vejen med følelser og masser af dem. Men det kan være et problem, hvis det er dem, der styrer dig og ikke omvendt.

Følelser lever i nuet – de tænker ikke over, at de brænder broer for dig, at de besværliggør dit liv om fem minutter eller at de kan gøre andre forskrækkede. De er som en ild, der hele tiden skal brænde mere. Du er derimod et menneske, der skal fungere om fem minutter, om en time og i næste uge. Så hvis du er i en situation, hvor du oplever, at nu er det følelserne, der er ved at tage over (og igen – der er INTET i vejen med følelser), så kan du med fordel gøre følgende:

Og du skal ikke gøre det af hensyn til andre (undtagen måske små børn) – men udelukkende af hensyn til dig selv. For du er herre over dit liv. Det er ikke dine følelser.

Do your emotions control you?

I usually call them Swiss rolls of emotions. You know – that phenomenon when somebody (you perhaps?) is swallowed up in their emotions that everything surrounding them becomes secondary.

I’m talking about that point when your emotions are in control and you’re fighting a losing battle to keep up. There’s nothing wrong with emotions or even loads of them, but it can be problematic if they run you rather than the other way round. Emotions exist in the now – they don’t care that they’re burning bridges for you, that they’re complicating your life in five minutes or that they may even scare others. They’re like a fire that needs to burn more and more. You, however, are a human being who needs to be able to function in five minutes, in an hour and next week. So if you’re in a situation where you experience that the emotions are running away with you (and again: There’s nothing wrong with emotions), you may want to do the following:

And don’t do any of this out of consideration for others (except possibly small children) – but do it solely for your own benefit. Because you’re the master of your life. It’s not your emotions.

Tilmelding til nyhedsbrev

  1. Hvor er glad jeg glad for at læse den artikel. Er selv o en dyb efter et endt ægteskab hvor…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.