Sorg er en tilstand – ikke en sygdom

Mange mennesker, der har mistet, og forståeligt nok er kede af det, oplever, at det får stemplet “Depression.” Det er dog forståeligt nok, for mange af symptomerne på sorg ligner dem på depression.

Det kan være, du oplever

Og med den liste kan det være fristende at kalde det for en depression.

Der er dog den forskel, at ved depression opstår symptomerne uden en direkte årsag. Det er der i høj grad ved sorg og tab.

Ved depression sker der en kemisk ubalance, som sender ”fejlsignaler” rundt i hjernen og i kroppen. Sorg opstår som en helt normal og naturlig reaktion på tabet af en, man elsker, tabet af det normale, vi kender, tabet af håb, drømme og forventninger, tab af tryghed, tab af helbred og meget mere.

Ofte vil du opleve følelsen af smerte i bølger. Nogle dage kan du fint tænke på de gode minder og glæde dig over dem. Andre dage gør de samme minder ondt. Det er helt normalt. Og ofte vil du ikke opleve, at sorg påvirker dit selvværd.

Dit selvværd kan og vil ofte blive påvirket, hvis du bliver ved med at være i en sorgtilstand og ikke får den hjælp, du behøver.

Hjælpen er et struktureret bearbejdningsforløb over 8 møder, hvor du kommer de trin igennem, der sikrer en god sorgbearbejdning og lærer dig at håndtere tab. Det er et forløb, hvor du vil blive hørt uden at blive mødt med holdninger, meninger, antagelser om din smerte, om din sorg.

Ring 26 18 61 90 hvis du vil høre mere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.