SÅ kan alle vel lide mig? / And THEN will they all like me?SÅ kan alle vel lide mig? / And THEN will they all like me?

Hvis jeg er helt autentisk og afklaret, så kan alle vel lide mig? Nej. Ikke nødvendigvis. Men du er blevet meget bedre til at håndtere det.

Jeg havde en samtale med en kammerat forleden om noget samarbejde, vi skal have om nogen måneder. Jeg kunne godt høre, at jeg selv var lidt kantet i, hvad jeg synes, vi skulle eller ikke skulle, men vi fik da lagt en plan. Efterfølgende sagde han til mig "Mette, jeg kunne mærke, at det fik mig til at slappe af, at du var så klar i spyttet - projektet blev tydeligere for mig, og jeg behøver ikke bekymre mig om så meget."

Det at arbejde længe og dybt med sig selv betyder, at du lærer dig selv rigtig godt at kende, at du ved, hvad du er for, og hvad du er imod. Og det gør alt andet lige, at du får noget mere "kant," fordi nu har modet til, at du kan, vil og tør stå ved, hvad du mener. Du accepterer for eksempel ikke, hvis folk nedgør dig eller udnytter dig på den ene eller anden måde. Og du har nok en klar ide om dine egne grænser. Det betyder dog ikke, at andre nødvendigvis er enig med dig i det.

Det er jo møgbesværligt, hvis du er hende, der altid har stillet op til at tage slæbet til familiekomsammener og så begynder at sige fra. Det kan rokke ved "de andres" antagelser - og de kan godt blive irriterede på dig. Men det er altså bare ærgerligt. Du får et bedre livsindhold, der er i overensstemmelse med dine værdier, og det giver dig mere overskud. Fx til at håndtere situationer kærligt med svigerinder, der forventer noget, du ikke længere kan levere. Det er her, du så får det psykiske overskud til at sige "Ja, jeg kan godt se, at det er ærgerligt, men jeg har besluttet - for at passe på mig selv - at jeg fremover vil gøre X eller Y".

Så den øgede indsigt i dine egne værdier og personlige grænser betyder, at du kan håndtere andres reaktioner, når du siger fra, meget bedre. Du kan dels være venligere over for dem, men du kan også gå videre fra en potentiel konfliktfyldt situation med større autencitet og troværdighed. Og det kan andre mærke, så konflikterne vil blive mindre. Og når du er der, så betyder det ikke så meget, om folk kan lide dig.

Og også derfor er det faktisk rejsen om selvopdagelsen værd.

And THEN will they all like me?

If I’m completely authentic and resolved then everybody will like me, right? No. Not necessarily. But you've become much better at dealing with it.

I spoke to a friend the other day about a joint venture we’ll be having in a few months’ time. I heard myself being somewhat rigorous regarding what we should and shouldn’t do but we managed to come up with a plan. Afterwards, he told me “Mette, I could feel that it made me relax more that you were so clear on where you were – the project became clearer to me and I don’t have to worry so much.”

When you work long and hard with yourself, you get to know yourself really well. You know what you accept and what you don’t accept. And is bound to add a certain “edge” to you because you now have the courage to say what you can, want and mean. You will probably not accept it if people belittle you or take advantage of you. And you’re probably quite certain about where your boundaries are. However, this does not mean that the rest of the world necessarily agree with you.

Because it is annoying if you’re the person who has always taken the brunt of the work at family events, for instance, and then you start saying no and defining different limits than what they know. This will affect you family’s assumptions about you – and they may get irritated. Just a pity. You, however, will get a better life which corresponds to your values and that in itself will give you more energy. Which in turn makes it easier for you to handle situations with sisters-in-law who’re expecting something you’ve decided not to deliver anymore. This is when you’re able to say “Yes, I understand it’s annoying, but I’ve decided to take better care of myself and in the future, I shall do X or Y”.

As you see, the increased knowledge about your own values and your personal limits means that you’re better able to handle the reactions from others. Partly, you can be friendlier towards them but you’re also able to come away from potentially conflict-ridden situations with a larger sense of authenticity and integrity. Others sense that and the conflicts will lessen. And when you’ve achieved that it won’t matter very much whether people like you or not.

And that’s also why the journey of self-discovery is a journey well worth taking.Tilmelding til nyhedsbrev

Kategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!