Gen Z - den fællesskabsorienterede individualist

WP - 1024x512 (14)
Gen Z ( født mellem midten af 1990'erne og midten af 2000'erne,) buldrer ud på arbejdsmarkedet. De er drevet af noget andet end tidligere generationer, og derfor har jeg mødt mangt en leder, der er dybt frustreret, fordi de har det svært ved at finde ud af, hvordan de motiverer Gen Z. 

Og Gen Z er drevet af noget andet end de fleste af os fra andre generationer. De er meget fællesskabsorienterede OG de er individualister.

 1. De er vokset op i en fuldt digitaliseret verden, og har en forventning om at være online og på hele tiden. Mange af dem er afhængige af det dopamin-fix det er hele tiden at have kontakt med andre og andet. Dette kan godt være svært at harmonere med et job i kasselinjen fx . Teknologien er ikke noget ekstra og andet og fritidsorienteret. Det er der non-stop og er en integreret del af den, de er.
  Her er det en god ide at have nogen helt klare retningslinjer for brug af teknologi og i øvrigt sørge for at have en kultur, der har en balance mellem online og off-line. Men vid, at hvis balance er: "Det bruger vi ikke her", så rejser Gen Z.

 2. Gen Z er vant til at hurtige skift og forandringer, og de vil ikke have eller føle sig forpligtet til at have den der loyalitet over for arbejdspladsen, som mange arbejdsgivere tager for givet. Hvis de ikke føler sig tilfredsstillet eller set, så rejser de.
  Derfor er det en god ide at have tæt kontakt med dem (mere om det om lidt), og vid at de forventer, at du som leder investerer i deres personlige vækst og udvikling.

 3. Gen Z har brug for og forventer løbende feedback og opfølgning med fokus på dem selv. Dette kan være ganske krævende for en leder med fx 20 ansatte. Når jeg underviser ledere plejer vi at have en tommelfingerregel, der siger, at de optimale teams består af 5-9 menneske - herunder lederen. Jeg tror, det bliver i stigende grad aktuelt med Gen Z, fordi de forventer og har brug for mere 1:1 kontakt med deres leder.

 4. Inklusion og mangfoldighed betyder noget for Gen Z. I det hele taget betyder værdier og holdninger meget for dem, og de har brug for at kunne identificere sig med virksomhedens kultur, værdier, produkter, holdninger og adfærd. Derfor bliver værdier om inklusion og mangfoldighed vigtige at både tale om og handle på. Det skal være en del af jeres måde at agere på, en del af jeres måde at rekruttere på.

 5. Gen Z forventer, at deres eget liv og balancen i deres liv er vigtigst. Som en leder, jeg kender, hørte en medarbejder sige "Ja, jeg skal nok lave det (noget SUPERVIGTIGT) lige så snart, jeg har været ude og ride." De er ambitiøse og forventer at de kan gøre tingene, som det passer ind i deres individuelle liv. Derfor må virksomheden nok belave sig på, at det snart er fortid med stive regler om faste mødetider og -steder. Gen Z forventer fleksibilitet på mange fronter.

 6. Gen Z er nok den mest entreprenante generation af dem alle indtil videre. Herligt og kreativt, og de forventer rum, plads og opbakning til at kunne udvikle deres egne projekter og ideer. Dette kan være svært at tilgodese i mere hierarkiske virksomheder, hvor man skal gøre sig fortjent til den slags. Eller have været loyal virksomhedssoldat i et stykke tid. Gen Z forventer, at det er ok at være nysgerrige og kreative, så lederne må i stigende grad forvente at der skal være mere plads til den enkeltes nysgerrighed og innovation. Og ja, det kan godt give udfordringer med de andre generationer og deres forventninger.

 7. Gen Z har brug for mening i det, de laver. At gøre karriere og tjene mange penge giver ikke nok mening for dem. De vil arbejde for virksomheder og organisationer med en agenda, der er med til at bidrage positivt til samfundet og miljøet. De forventer også, at det er dig, som leder, der kan fortælle, hvordan lige præcis deres bidrag er med til at løfte den agenda, som virksomheden har. Ansvaret ligger hos dig som leder. Så hvis I ikke har en god vision endnu, så er det nu I skal i gang med at udvikle den. At tjene penge til en investor gør ikke noget godt for ret mange i Gen Z. I skal have et formål. 

Generelt kræver Gen Z et tættere samarbejde og mere løbende kontakt og opfølgning. De har brug for, at det, de laver er meningsfuldt for dem, og de forventer, at du som leder forklarer det for dem. 

De er langt mere individuelt og personligt motiverede, så det handler om for den enkelte leder at finde ud af, hvad det er hos hver enkelt. 

Gen Z er individualister, og de skal ledes individuelt. 



Kategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!