Work-life balanceWork-life balanceDin fremtid er nu / Your future is now

Vi lever i en tid, hvor grænserne mellem arbejde og fritid bliver mere og mere udflydende. Denne øgede fleksibilitet kan være vældig fin og gøre, at vi kan få vores familieliv til at hænge bedre sammen. Men den stiller også øgede krav til, at vi kan administrere det selv. Hvis du oplever, at dit arbejde kommer til at fylde for meget i din fritid, så er der her nogen helt konkrete spørgsmål, du kan stille dig selv om, hvordan du bruger din tid bedst. Og jeg kan lige så godt sige på forhånd: Det er ikke en hurtig fix-it-løsning, du får her. Men spørgsmål til refleksion om DIT liv.

Hvad er dine tre vigtigste værdier i livet? Og hvad betyder det for din work-life balance? Hvis nærvær, sjov og kærlighed er på listen, så kan det matche dårligt med at arbejde for meget. Til gengæld matcher det fint med et job, hvor der er mindre fokus på stor løn og måske mere fokus på færre timer.  • Hvor får du næring og energi i dit liv? Kommer det fx fra:
  • Sjove kollegaoplevelser
  • Puttetimen med den lille
  • De stille stunder i sofaen foran fjernsynet
  • At vide, du har leveret en god løsning til en problematik på dit arbejde?
Hvordan vil du gerne huskes af andre?

Hvad vil du gerne have mere af i dit liv?

Hvad vil du gerne have mindre af?

Hvordan ville filmen om dit liv være? Og hvem skulle spille hovedrollen og hvorfor?

Vi har det med at tænke, at vi skal bare lige X, så kan vi gøre Y. Men hvad nu hvis du gør Y først og respekterer dine værdier, og lever det liv, du virkeligt gerne vil?

Work-life balance

We live in a time where the boundaries between work and leisure are becoming more and more blurred. This increased flexibility can be wonderful and help us manage our daily lives with jobs and children and family better. But what it also does, it places greater and greater demands on us to be able to manage that easily. If you’re wondering if your work is taking up too much of your spare time, I invite you to consider these very specific question that you can ask yourself about how you could spend your time in the best way possible. And let me warn you in advance: You won’t be getting a quick fix solution – but you will be getting some questions to reflect on your everyday life.

What are the three most important values in your life? And what do they mean for your work-life balance? If your values include for instance presence, fun and love, it would probably be in conflict with working too much. On the other hand, your values could go well with a job with a lesser focus on the pay check and more focus on fewer work hours.

Where do you get the nurture and energy in your life? Does it come from:  • Having fun with your colleagues?
  • Putting your youngest to bed every evening
  • The quiet moments in the sofa in front of the tv with your better half?
  • When you know that you came up with a good solution for something at work?
  • Getting that promotion?
How would you like to be remembered by others?

What would you like to have more of in your life?

What would you like to see less of?

How would the movie of your life be? And who would play the lead and why?

We tend to think that if only we just do X, then after that we can do Y. But what if we do Y first and respect our values, and live the life we really want?Tilmelding til nyhedsbrevKategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!