Udnytter du livets time-out'er?/ Do you use the time-outs in your life?Udnytter du livets time-out'er?/ Do you use the time-outs in your life?

Det hænder her i livet, at vi bliver sat lidt på sidelinjen. Der, hvor livet måske ikke helt flasker sig, som vi regnede med, og hvor vi må vente på noget andet. Man kan sige, at vi er sat på stand-by i en periode. Men husker du at bruge den tid til noget, der er godt for dig? Husker du at få det ud af tiden, som du kan - bare til noget andet, end du regnede med?Det er fint at strukturere sin tid, så man bruger den fornuftigt. Men fornuft behøver jo ikke altid være tørt. Fornuft er også at fylde dig op med energi og glæde.Hvis du er mellem jobs, har du så tænkt på, at du kan udnytte din tid til at gøre noget, der er godt for dig - og som giver dig energi? Her kommer nogen bud: • Gå i biografen om formiddagenLav de langtidsbagte ovnretter, der aldrig ellers er tid til
 • Lav kaffemøder med folk, du aldrig får set ellersGå lange ture - i dagslys!
 • Læs kriminalromaner
 • Gå til foredrag - de lokale biblioteker har masser! Her kan du så også udvide dit lokale netværk (se, det er fornuftigt!)
 • Gå til yoga
 • Se alle sæsoner af Homeland på Netflix
 • Få sovet nok og indhentet det søvnunderskud, du garanteret har rendt rundt med i årevis
Hvis du er mentalt nede, så er det vigtigt, at du bliver fyldt op med noget, der er godt for dig. Det er også der, hvor du igen bliver det energifyldte, positive menneske, der er interessant for andre - fx din næste arbejdsgiver.

Gør tiden til din egen - vis omsorg for dig selv

Do you use the time-outs in your life?

It happens in life that we find ourselves in the periphery of things rather than the middle. Usually when life plays tricks on us and we have to wait for something else to either happen or turn up. You could say that we're put on stand-by for a bit. But do you remember to spend that time wisely? On something that's good for you? Do you remember to enjoy that time - only doing something other than what you expected?

It's always good to structure your time so that you spend it sensibly. But being sensible doesn't have to be dry and boring. Being sensible can easily be something that fills you up with energy and joy.

If you're in-between jobs, did you consider that you could spend the time doing things that are good for you and that give you energy? Here are a few ideas

 • Go to the cinema in the middle of the day
 • Make those dishes that take hours to cook in the oven
 • Meet people for coffee that you otherwise would never get to see
 • Go for long walks - in daylight!
 • Read mystery novels
 • Go for talks and lectures - the local libraries often offer a few. That way you can also expand your local network (and that's always sensible!)
 • Do yoga in the local gymWatch all seasons of Homeland on Netflix
 • Get enough sleep and catch up on the sleep deficit you probably have.
If you're mentally drained, it's important that you're filled up with something that's good for you. That way you become that energetic, positive person who's interesting to other people - your next employer for instance.

Make sure that it's YOUR time - take care of yourself.

Tilmelding til nyhedsbrevKategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!