Når din hjerne snyder dig / When you're cheated by your brainNår din hjerne snyder dig / When you're cheated by your brain

Kender du den situation, at du ved, at nogen tror noget om dig, som de er helt overbeviste om er sådan. Og at du ved, at det ikke passer? Det kan være den lokale sladder i landsbyen, på arbejdspladsen, i familien eller alle mulige andre steder, hvor mennesker omgås.

Vores hjerne fungerer sådan, at den konstant og hele tiden forsøger at skabe mønstre mellem det, vi oplever, og det vi tror, vi ved. Og fælden ligger i, at den så også laver konklusioner, som ikke passer. For de passer jo inde i hovedet på det menneske, der skaber dem. Et klassisk eksempel fra Holberg, som vi kan grine ad: En sten kan ikke svømme. Morlil kan ikke svømme. Derfor er morlil en sten.Men hvad så med:

  • Hun er tit syg på mandage. Jeg så hende købe rødvin. Hun må være alkoholiker. (Ja, eller de skulle have gæster, eller hendes yndlingsrødvin var på tilbud)
  • Han har ikke nogen kæreste. Han tager på ferie med sin gode ven Jan. De må være homoseksuelle. (Ja, eller de er begge to passionerede ornitologer på de Ydre Hebrider i Skotland, eller fordi han ikke har nogen kæreste, så rejser han med Jan)
  • Hun har meldt sig syg. Jeg så hende skrive noget på Facebook. Hun pjækker nok. (Ja, eller hun keder sig derhjemme under dynen, eller hun har et netværk spredt ud over det hele)
Når først man har dannet sig den slags overbevisninger, så vil man instinktivt gå meget langt for at bevise dem. Et eksempel på det er Præsident Trump, der blev ved med at fastholde, at der var flere tilskuere, da han blev sværget ind som præsident end hos Obama. Også selv om alle billeder sagde det modsatte.

Disse selvskabte overbevisninger hos os selv kan have alvorlige konsekvenser for dem, vi tror noget om. Det kan påvirke andres jobmuligheder, sociale status, privatøkonomi og meget andet.

Derfor: Husk at gribe i egen barm næste gang, din hjerne laver en følgeslutning. Ved du, om den nu også er sand? Har du spurgt?

When you’re cheated by your brainHave you ever come across this: Somebody believes something about you and they are completely convinced that it is so? But it isn’t actually true? It may be the local gossip in the village, at work, in the family or in all other places where people interact.

Our brain works so that it continuously tries to create patterns between what we experience and what we think we know. And the trap is that it also makes conclusions that aren’t true. Because they make perfect sense to the person who is creating them. A classic example from Danish 18th century writer Holberg that we find funny: A rock cannot swim. Mother cannot swim. Therefore, mother is a rock.But what about:  • She is often ill on Mondays. I saw her buy red wine. She must be an alcoholic. (Or they were having people over or her favourite red wine was on sale.)
  • He doesn’t have a girlfriend. He spends his holidays with his good friend George. They must be gay. (Or they are both passionate ornithologists on the Outer Hebrides in Scotland, or because he has no girlfriend, he travels with George)
  • She called in sick. I saw her write something on Facebook. She's not really ill. (Or she is bored at home under the covers, or she has a large network spread all over the place)
Once you have formed such beliefs, you will instinctively go very far to prove them right. One example of this is President Trump, who maintained that there were more spectators when he was sworn in as president than when Obama was. Even though all the pictures proved the opposite.

These biased beliefs that we create can have serious consequences for those we believe something about. It can affect their job opportunities, social status, private economics and much more.

So, remember to check yourself the next time your brain creates a conclusion about somebody. Do you know for a fact that it’s true? Did you ask?

Tilmelding til nyhedsbrevKategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!