Hvor kommer DIN forandring fra? / Where does YOUR change come from?Hvor kommer DIN forandring fra? / Where does YOUR change come from?

Her kommer en hemmelighed, som “de” har holdt skjult for dig: Den eneste, der kan forandre dit liv, er dig.

Men hvad betyder det så? Ja, det betyder, at hvis du i 15 år har hørt på din svigerindes stikpiller uden at protestere, så er det måske nu, du skal sige fra, hvis de generer dig. Har det været sådan længe, så vil det såmænd nok fortsætte, med mindre du siger fra. Og du kan jo starte med stille og roligt at sige “Er du sød at holde op med det, for jeg bryder mig ikke om det.” Det behøver ikke ske midt i familiemiddagen og under stor dramatik. Mit gæt er i øvrigt, at svigerinden ikke er klar over, at hun gør det.

Det betyder også, at hvis du gerne vil finde et andet arbejde, så bliver det næppe serveret på et sølvfad til dig. Så er det dig, der skal definere, hvad du vil og kan, du skal revidere dit CV, aktivere dit netværk, øve dig i at skrive ansøgninger og have antennerne ude. For selv om “de” ringer ud af det blå, så vil “de” alligevel godt se dit CV og høre dig være skarp på, hvad du vil.

Og jeg tænker, at du godt kan regne ud, hvad det betyder, hvis du vil stoppe med at ryge, tabe dig, se noget mere Netflix, og rejse noget mere. Det er igen op til dig.

Typisk bliver ønsket om forandring affødt af nogen eller noget. Det kan være, at NU har du fået nok af den nuværende situation - eller det kan være, at det derude i horisonten ser meget mere tillokkende ud end der, hvor du er nu. Det kan starte med en lille indre stemme, der siger, at der er noget galt eller at det, de andre laver ser bedre ud. Det er oftest en god investering at lytte til den stemme - den har det med at have ret. Kald den dit hjerte, din underbevidsthed eller dit helbred. Det er ligemeget - men lyt til den.

Så: Vil du have en forandring, så bliver den nødt til at komme fra dig. Du kan få masser af hjælp fra sådan nogen som mig, men grundlæggende skal ønsket og det første spæde initiativ komme fra dig.Where does YOUR change come from?Here comes a secret that "they" have kept hidden from you: the only one that can change your life is you.

But what does that mean? Well, that means that if you've been listening to your sister-in-law’s snide remarks for 15 years without protesting, then perhaps now is the time to let her know that you don’t appreciate it. If it has been going on for this long, then it will probably continue unless you make it stop. And you can tell her nicely and quietly by saying something like “Would you please stop that, I don’t care much for it." It doesn’t have to happen during a family dinner and with great drama. My guess is that your sister-in-law isn’t even aware that she’s doing it.

It also means that if you want to find another job, it’s not like that it will be served to you on a silver platter. It's up to you to define what you want to do and where your skills are, you need to revise your resume, activate your network, practice writing applications and having your ears to the ground. Even if "they" call out the blue, "they" will still want to see your resume and hear you be precise about what it is that you want.

And I think you can figure out what it means if you want to stop smoking, lose weight, watch more Netflix, and travel more. Again, it's up to you to initiate it.

Typically, the desire for change is caused by someone or something. It may be that now you have had it with the current situation - or it may be that out there on the horizon is something looking much more attractive than where you are now. It may start with that small inner voice saying that something is wrong or that what the others are doing looks better. It's usually a good investment to listen to that voice – it tends to be right. Call it your heart, your subconscious, or your health. It doesn’t matter - but listen to it.

Typically, the desire for change is caused by someone or something. It may be that now you have had it with the current situation - or it may be that out there on the horizon is something looking much more attractive than where you are now. It may start with that small inner voice saying that something is wrong or that what the others are doing looks better. It's usually a good investment to listen to that voice – it tends to be right. Call it your heart, your subconscious, or your health. It doesn’t matter - but listen to it.Tilmelding til nyhedsbrev

Kategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!