Oprydning / Tidying upOprydning / Tidy upOfte forbinder man oprydning med ting, der ligger i vejen og som man går og snubler over. Men helt ærligt bør du ikke også rydde lidt op i de mennesker, du giver lov til at påvirke din hverdag? Der er flere slags, der er rent ud sagt giftige for dig. Nogen er lette nok at identificere: Det er dem, der hver gang vælger sig selv først og lader dig stå med balladen. Dem har du formodentligt allerede kylet ud. Ellers er starten af året et godt tidspunkt! Men hvem er det så, du skal blive af med i år? Her kommer et bud på nogen, der kan give dig højere livskvalitet ved simpelt hen ikke at være i dit liv.  

  • Dommer Dorte: Det er hende, der altid kommer med en kommentar om dine valg i stil med: ”Spanien til sommer? Nej, hvor spændende. Men er det nu en god ide med jeres økonomi?” eller ”Går du til folkedans? Nå ja, sådan kan man jo også bruge sin tid”. Dommer Dorte har meget svært ved at holde sine egne drømme og domme væk fra dig og dit liv. Ud med hende.  
  • Underminerende Ulla. Det er hende, der hele tiden stiller spørgsmålstegn ved din opfattelse af noget, så du til sidst står helt forvirret tilbage. Hver gang. Hun gør dig usikker, og hvis du konfronterer hende med, hvad hun har gjort eller sagt, så vil hun med meget stor sandsynlighed nægte det. Hende har du ikke brug for i dit liv. 
  • Bruger-Bodil. Det er hende, der ringer til dig hver gang, du skal hjælpe hende med noget, men som i øvrigt ikke selv har tid til dig, når du ringer til hende. Hun vil slide dig op – det fortjener du ikke.  
  • Vera-gammelveninde. Det er hende, som du var venner med dengang i folkeskolen for 30 år siden, og hvor I har mødtes med helt faste intervaller siden, fordi ”det gør man jo”. Men ingen af jer har tænkt over, at I er nogen helt andre mennesker i dag og faktisk ikke har noget til fælles. Det er skønt med gode venner, men man er ikke skidt menneske, hvis man lader nogen glide ud – for der kommer jo nok andre til. Det bruger din tid, som du kunne bruge bedre.  
  • Kusine Karen. Det er det familiemedlem, som du altid skal hjælpe. Så mangler hun penge til huslejen, så skal du låne hende bilen, fordi hun skal flytte for nogen andre, så skal du hente hendes børn fra en fødselsdag, fordi hun selv er et andet sted. Og det bliver aldrig bedre. Kusine Karen må se at blive voksen og lære af sine handlinger. Det er ikke din opgave. Lad være med at tage telefonen næste gang, hun ringer.  
Du kan garantere godt sætte navn på dem. Respekter dig selv og dit liv, og slus dem ud fra det

Tidy up

Often you connect tidying up with things that are in the way or that create clutter in your house. But honestly, shouldn’t you tidy up in the people you allow to influence your everyday life? There are several kinds of people that are downright toxic to you. Some are easy to identify – it could be him who always puts himself first and lets you behind to face the music. You probably already got rid of him. If not, there’s still time before December 31st! But who should you let get out of your life? Here is a selection of people who can improve the quality of your life by not being in it!  • Judge Judith: She is always commenting on your life choices like: "Spain this summer? How exciting. But is it a such a good idea what with the state of your finances?" Or" Have you taken up folk-dancing? Well, that’s certainly one way of spending one’s time." Judge Judith has a hard time keeping her own dreams and judgments away from you and your life. Get rid of her.  
  • Undermining Ursula. She’s the one who is constantly questioning your perception of something to the extent that wind up being utterly confused. Every single time. She makes you unsure of yourself and if you confront her with what she has done or said, she will very likely deny it. You do not need her in your life.  • Uma the User. She’s the one who calls you every time she needs for you to help her – but who somehow never has the time when it’s the other way round. She’ll wear you out and you don’t deserve that.  
  • Freja the Former Friend. The two of you used to be best friends back when you both were 10. Ever since you grew up, you’ve seen each other at regular intervals because “it’s expected”. But neither of you have thought about the fact that you are actually totally different people today and in fact have nothing in common. It is nice to have good friends, but you are not a bad person if you let someone slide - because there will be others. You could make better use of your time.  
  • Cousin Courtney. She’s the family member that you always have to help. Then she needs money for the rent, then she needs to borrow your car because she’s helping somebody move, then you have to pick up her children from a birthday because she’s somewhere else. And it never changes. Cousin Courtney has to grow up and learn. It’s not your job. Don’t answer the phone, the next time she calls.
I’m guessing that you’ve already put names on some of the above. Respect yourself and your life – and have them leave it.Tilmelding til nyhedsbrev

Kategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!