Tilgiv dig selv / Forgive yourselfTilgiv dig selv / Forgive yourself

Hvis der to ting, som vi mennesker er alt for gode til, så er det at fordømme andre og at fordømme os selv. Men gør det noget godt for os? Er det konstruktivt for vores relationer? Nej. Baggrunden for at fordømme eller dømme andre er, at vi selv har nogen fasttømrede værdier eller holdninger, som giver så meget støj på linjen, at vi ikke er i stand til at se, motivationen bag andres handlinger.

Jeg har ladet mig fortælle, at helt fundamentalt, så gør mennesket eller andre dyr ikke noget, hvis det ikke giver mening for den enkelte på en eller anden måde. Der er altid en grund til, at nogen gør, som de gør. Og det kræver en mental åbenhed at kunne se det – ligesom det også kræver noget mentalt overskud. Forståelse for andre kan altså fjerne behovet for at (for)dømme andre, og det er langt lettere at tilgive.

Men hvad så, hvis man ikke tilgiver sig selv – når man (for)dømmer sig selv. Mit råd er, at man forsøger at se sig selv udefra. At man ser sig selv som et menneske, man elsker, og som et menneske, der begår fejl. Igen: Det, vi gør, giver mening, når vi gør det. Det er ikke sikkert, at de giver mening 5 minutter eller et døgn efter, når man er blevet klogere på konsekvenserne, de givne rammer, den tilstand man var i eller andet. Ingen gør noget helt kikset for at være kikset. Dette gælder også dig selv. Det kan være, at du er en, der lærer lynhurtigt af dine fejl, og som så har ”fornøjelsen” af at ærgre dig lang tid efter. Det eneste, du får ud af det, er spildt energi. Du har lært af det. Du ville ikke gøre det igen. Glæd dig over den viden – og tilgiv så dig selv.

Du kan have behov for at undskylde til nogen i processen, og så skal du selvfølgelig gøre det. Men du skal ikke blive ved med at bebrejde dig selv noget, som for længst er overstået, og som blev gjort ud fra, hvad der så rigtigt ud lige der. Det vil simpelt hen fylde uhensigtsmæssigt meget, hvis du ikke tilgiver dig selv.  

Du bør selvfølgelig lære af situationen til næste gang, men det fylder for meget, hvis du ikke tilgiver dig selv.

Tilgiv dig selv. Du fortjener det.

Forgive yourself

We – the human race – excel at two things: Judging others and judging ourselves. But does it do us any good? Does it improve building our relationships? No. The reason why we do it is that we ourselves have some very firmly established values or attitudes that make so much noise for us that we’re not able to see what lies behind the actions of others.

I’ve been told that quite fundamentally neither people nor animals do anything unless it makes sense for us one way or another. There’s always a reason why we do what we do. And it takes a mental openness to be able to see that – just like it also takes extra mental capacity. The understand of other people and why they do what they do  can remove the need for judgment and it becomes a lot easier to forgive.

But then what if you cannot forgive yourself – when you judge yourself? My advice is to try and see yourself from the outside. To see yourself as a person that you love and a person that makes mistakes. Again: It makes sense when we do what we do. It may not make sense 5 minutes later or 24 hours later when we know the consequences of our actions, when we know the context, the mindset we were in etc. Nobody does anything foolish just to be foolish. That goes for you, too. It may be you’re the sort of person who learns quickly from your mistakes and then subsequently have the “pleasure” of regretting something for a long time afterwards. The only thing you get out of that is a waste of your energy. You’ve already learned from it. You wouldn’t do the same thing again. Be happy with your knowledge and then forgive yourself.

You may feel the need to apologize to somebody in that process and of course you should do so. But do not keep blaming yourself for something which is long gone and was based on what seemed the right thing to do at the time – for whatever reason. It will take up too much of your time and energy if you don’t forgive yourself for it.

So, forgive yourself. You deserve that.

Tilmelding til nyhedsbrev

Kategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!