Tal ordentligt! / Be nice!Tal ordentligt! / Be nice!Der kører en fjernsynskampagne i øjeblikket for et teleselskab, hvor budskabet er ”Tal ordentligt”. Det er jo svært at sige noget imod det. For selvfølgelig skal vi tale pænt til hinanden. Men hvad med dig selv? Taler du også pænt til dig selv? Roser du dig selv, når du gør noget godt?

Jeg sidder jævnligt med klienter, der siger ”Jamen, det kan jeg ikke, for…” og så kommer der en eller anden hindring, der mest handler om, at de har sat en barriere op for sig selv. En overbevisning, de har med sig, og som de så selv har bekræftet i årevis. Det bliver en selvopfyldende profeti, at hvis du tænker noget negativt om dig selv, så kommer det til at stemme. Den første til at bremse en negativ fortælling om dine egne evner og egenskaber er DIG SELV. Den første til at bygge dig selv op er DIG SELV. Du kan nemlig bruge den samme mekanik omvendt: Fortæl dig selv, at du kan/vil/evner/magter, for så er der en langt større sandsynlighed for, at det vil ske. Men hvad gør du så?

 • Gå ikke til yderligheder. I stedet for at fortælle dig selv, at der er noget, du SLET ikke kan, så kan det jo godt være, at der er NOGET af det, som du kan
 • Giv dig selv lov til at fejre de små succes’er. Det kan godt være, at det er barnemad for andre, men de har jo så ikke dine udfordringer, men nogen andre. Fejr det, hvis du kom til jobsamtale, hvis du lavede en vellykket souffle, hvis den banale samtale med Kurt fra Regnskab gik godt osv. Klap dig selv på ryggen.
 • Gå ud fra – og det her er chokerende læsning – at du ikke er tankelæser. Det er andre jo heller ikke. Drop hvad du tror, om andres uudtalte forventninger til dig. Hvis du har brug for at kende dem, så spørg. Før ved du det reelt ikke, og før kan du heller handle efter dem.
 • Sæt ikke regler op som ikke er reelle lovpåbud eller andet
  • hvis han virkelig elskede mig, så ville han ikke….
  • sådan opfører man sig ikke, når….
  • jeg må være dum, hvis jeg ikke kan finde ud af…
 • Alle ovenstående nedbryder uden grund. Brug din fantasi til noget positivt. I stedet for at fokusere på alt det, der kan gå galt, så fokuser på alt det, der kan gå godt.
Du har kun et liv – få det bedste ud af det.

Be nice!There’s a Danish ad campagin at the moment where a phone company encourages us to ”Be nice”.  And how can you be against that? Because of course we have to be nice to one another. But how about yourself? Are you nice to yourself? Do you give yourself praise when you do well?

I often have clients saying “But I can’t do that because…” and then they come up with some kind of prevention which is usually about their own self-created preventions for themselves. Usually it’s a conviction they carry with themselves and which they confirm over and over. It becomes a self-fulfilling prophecy if you think negatively about yourself and it will come true with that conviction. The first person to stop negative the negative story on you is YOU. The first person to build you up is YOU. You see, you can use that same mechanism in reverse: Tell yourself that you can/want to/is able to because that makes it much more likely that something will actually happen. So what do you do?

 • Don't go into extremes. Instead of telling yourself that there’s something you’re completely unable to do then it just might be that there is SOME of it that you can do.
 • Allow yourself to celebrate the smaller successes. It might very well be that something is a piece of cake for other people, but they don’t have your life and your skills and your challenges. But they will have others. Remember to celebrate if you do get that job interview, if you make a good soufflé, if the talk with Richard from Accounting goes well etc etc. Pat yourself on the back.
 • Assume – and this could be shocking – that you’re not a mind-reader. Nobody else is either. Forget what you think about the unspoken expectations of others to you. If you need to know, then ask. Until then you really don’t know and you can’t act accordingly.
 • Don’t put up unnecessary rules unless they’re dictated by law or similar
  • if he really loved me, he wouldn’t….
  • that’s not what to do when…
  • I must be stupid, if I’m not able to…
 • All of the above are pointlessly harmful to you Use your imagination positively. Rather than focusing on everything that can go wrong, then try and focus on everything that can be a success.
You only have one life – make the best of it.

Tilmelding til nyhedsbrevKategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!