Det betyder DINE værdier / Here’s what YOUR values meanDet betyder DINE værdier / Here’s what YOUR values mean

Som coach møder jeg hele tiden mennesker, der vil noget andet – der vil væk fra det, de har nu, for det fungerer ikke. Der skal ske noget. Nogen gange ved de godt, hvad de vil have. Men meget ofte ved de mest, hvad de ikke vil have. Der er bare det, at det er meget svært at få i den rigtige retning, når man ikke hvilken vej, man skal gå. Det er uanset om det handler om familielivet, om arbejdslivet, om samværet med vennerne – eller om måden man planlægger sin ferie. Hvis du ved, hvad der er vigtigt for dig, så kan du meget lettere indarbejde det i dit liv.

Lad mig komme med et eksempel. Hvis du finder ud af, at dine vigtigste værdier er • Anerkendelse
 • Kærlighed
 • Tillid
 • Tryghed
 • Kulturoplevelser
Så sætter det nogen rammer for dit liv, som er markant anderledes end fx • Nærvær
 • Åbenhed
 • Rejser
 • Frihed
 • Natur
I det første tilfælde lugter det lidt af at vide, hvad man har og vide, at man er afhængig af andres tilgang til en. Det kan være noget med den tryghed, der ligger i et fast job, hvor man ved, man gør det godt, og hvor man kan udfolde sig inden for nogen faste rammer. 

I det andet tilfælde ligner det mere noget med at være en fri fugl, der kan være nysgerrig og leve mere i øjeblikket. Det liv, som ville være lykken for det første eksempel, kunne godt være kvælende for den anden. Men det ved man først, når man har reflekteret over det, der er vigtigt for en.

Dine værdier er styrende for hvilket liv, der gør dig glad. 

Så hvad er dine 5 vigtigste værdier? Ved du det?

Here’s what YOUR values meanAs a life coach, I constantly meet people who want something different – they want to get away from what they have now because it isn’t working. And they just want things to change. Sometimes they know what they want instead, but quite often they mainly know what they DON’T want. But the thing is that it’s very difficult to get things moving in the right direction if you don’t know what it is. And that goes for your family life, your work life, the time you spend with your friends – or how you plan your holidays. If you know what’s important to you, it’s much easier to incorporate in your life.

Let me give you an example. If you discover that the most important values to you are • Recognition
 • Trust
 • Safety
 • Cultural experiences
That would set a completely different structure for your life than for instance • Intimacy
 • Openness
 • Travels
 • Freedom
 • Nature
In the first case, you would probably want to know what you have and how you depend on other people. It could something with the security of a steady job where you know that you do well and where you can express yourself within a certain framework.

In the second case, you’re probably more of a free spirit who is curious and prefers to live in the moment. The life that would be perfect happiness for one could be stifling for the other. But you don’t know that until you’ve discovered what is really important to you.

Your values guide the kind of life that will make you happy.

So what are your five most important values? Do you know?

Tilmelding til nyhedsbrev

Kategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!