Jeg har bare ikke tid nok! / I just don’t have enough time!Jeg har bare ikke tid nok! / I just don't have enough time!

Kender du det der, at der bliver flået i dig fra højre og venstre, og du synes, du skal levere hver gang? Det er hårdt, og det sætter dig konstant i en loyalitetskonflikt, for du vil jo gerne. Men du kan bare ikke. Og hvad gør du så?

Et helt enkelt greb kan være på forhånd at prioritere, hvad du vil bruge din tid på. At du simpelt hen skriver en liste – fx en gang om måneden, hvor du prioriterer, hvad der er vigtigt for dig i dit liv lige nu. Det kan fx være, at den næste måned, så kunne din prioriteringsliste se sådan her:  1. Familien – specifikt at tage sig af ham på 10, der har nogen udfordringer i skolen. Eller giv manden lidt mere omsorg, fordi han lige har skiftet arbejde.
  2. Jobbet – Få styr på rammerne for det projekt, der vil påvirke dit arbejde det næste halve år. Eller gøre samarbejdet bedre med ham nede i økonomi, fordi I har en del med hinanden at gøre i hverdagen.
  3. Dit frivillige arbejde som spejderleder – specifikt at få styr på planerne for sommerens udflugt med forældrene
Osv.Det bliver meget lettere at prioritere i, hvor du skal lægge din energi, hvis du er helt klar over, hvad du vil give din opmærksomhed. Derudover kan du jo dele listen med din familie eller kollegerne, så de ved, hvad de kan forvente og måske også støtte dig i det.

Jeg ved, at det virker for mig, så jeg er ret sikker på, at det kan virke for dig.

I just don't have enough time!

You know that feeling you get when everybody wants you to do something at the same time and you really want to deliver? It’s tough and it puts you in a conflict of loyalty because you really do want to contribute. But it’s just not possible for you. And then what do you do?

A very simple method could be to prioritize your efforts in advance. That you write a simple list – perhaps once a month in which you state in order of importance what matters to you right now. Your list for the next month could look like this:  1. The family – specifically taking care of the 10-year-old who’s facing some challenges at school. Or give some extra attention to your husband because he just started a new job.
  2. Your job – Find out the framework for the project that will affect your job for the next six months. Or try to work on improving the relationship with that guy in the Finance Department because you and he share some projects.
  3. Your voluntary job as a leader for the cub scouts – specifically try and handle the plans for this year’s summer camp.
And so forth.

This makes it much easier for you to prioritize your efforts and your energy once you know where you’ll focus your attention. You could also share the list with your family or your colleagues so that they know what to expect and perhaps even support you.

I know it works for me, so I’m pretty sure it could work for you as well.Tilmelding til nyhedsbrev

Kategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!