Stå fast og men det / Stand firm and mean itStå fast og men det / Stand firm and mean it

Forleden var jeg i en situation, hvor det var nødvendigt, at jeg aktivt skulle slå mine kompetencer fast over for andre. Det kan godt være grænseoverskridende, for de kompetencer, vi har, er nogen, vi typisk har fået over lang tid, så på et tidspunkt bliver det bare noget, der er en del af os. Og dermed ikke noget, vi aktivt tænker over i hverdagen. Men det er utroligt befriende for både dig selv og dem, du skal stå fast overfor, når du ved, hvad du kan eller ikke kan og dermed virkeligt mener det, når du siger til eller fra. Her er 6 trin til at stå fast på en positiv måde over for andre.

 1. Forestil dig noget med styrke og brug det. Forestil dig fx som en løve i en svær situation og omsæt det billede til din styrke. (Og så hjælper det altid at forestille sig, at de andre er uden tøj på ;-)
 2. Tro på dig selv og dine værdier. Det giver dig en pondus.
 3. Kend dine egne grænser. Og vid præcist hvornår andre går over dem, for ellers kan du ikke sige fra.
 4. Vær klar over, hvad du vil opnå og hvorfor du vil det. Så bruger du din energi rigtigt.
 5. Vær respektfuld over for andre – og også over for dig selv. At stå fast betyder ikke, at man skal være negativ eller konfronterende.
 6. Vær tydelig om, hvad du forventer. Hvis du er utydelig, så er det svært at give dig det.
Rigtig god fornøjelse. Det er ikke så svært, men lige som alt muligt andet så skal man øve sig tit og ofte – og ja, det betyder, at du ofte skal tænke på dig selv, før du tænker på andre. Og du kan lige så godt begynde nu.

Stand firm and mean it!The other day I was in a situation where I had to actively assert my skills to other people. This can be quite intimidating because skills are usually some that we’ve collected along the way and they’re now just another part of us. And thereby not something which we actively think about as we go about our daily business. But it is incredibly liberating to both you and the people you have to stand firm with when you actively know what you can or cannot do and thereby really mean it when you either agree or disagree to do something. Here are six steps to help you assert yourself in a positive manner to others.

 1. Imagine something strong in your mind and use that. E.g. Imagine that you’re a lion and then use the lion’s strength in a given situation. And also: It always helps to imagine the “opposition” without any clothes on ;-).
 2. Believe in yourself and your values. It gives you the demeanor of somebody who knows what to do.
 3. Know your own limits. And know exactly when other people cross them – otherwise you won’t know when it happens and when not to accept it.
 4. Be clear on what you want and why you want it. That way you spend your energy right.
 5. Be respectful towards other people – including you. Standing firm doesn’t mean you have to be negative, disrespectful or confrontational.
 6. Be clear on what your expectations are. If you’re unclear, people won’t know what to give you.
I wish you the best of luck. It’s not difficult but just like everything else the more you practice, the better you get. And yes, that would include often thinking about yourself first. You may as well start now.

Tilmelding til nyhedsbrev

Kategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!