Sådan kan du gøre dig selv gladere /How to make yourself more happySådan kan du gøre dig selv gladere /How to make yourself more happy

Den amerikanske hjerneforsker Alex Korb har identificeret fire ting, der kan gøre dig gladere.

  1. Spørg dig selv: Hvad er jeg taknemmelig for? Det viser sig, at erkendelsen af taknemmelighed udløser lykkehormonet serotonin og dermed rent fysiologisk giver dig en følelse af glæde. Og lur mig, om vi ikke alle sammen kan finde noget at være taknemmelige for?
2. Sæt navn på negative følelser I det øjeblik du kan identificere, hvad det er for en negativ følelse, du har - tristhed, vrede, skam etc. - så tager du så at sige gassen af ballonen, og den fylder ikke så meget mere. Det har den modsatte effekt, hvis du ignorerer dine negative følelser.

3. Tag så den beslutning I det øjeblik du formulerer hensigter, sætter mål og tager beslutninger, så aktiverer du det center i hjernen, der nedsætter bekymring og nervøsitet. Og bare rolig - det behøver ikke være den perfekte beslutning - en "godt nok" beslutning har den helt samme effekt. Hjernen oplever at have styr på det.

4. Rør ved andre Mennesket har brug for kærlighed og accept. Når et menneske føler sig uden for flokken, reagerer hjernen på samme måde som ved fysisk smerte. Bare det at holde nogen sin partner hånden kan formindske forventet smerte viser undersøgelser. Faktisk viser det sig, at jo stærkere parforholdet er, jo større er den effekt. Og skule du ikke have en partner, så hjælper det med at give andre gode lange knus.

Læs mere her: http://www.businessinsider.com/a-neuroscience-researcher-reveals-4-rituals-that-will-make-you-a-happier-person-2015-9?r=US&IR=T&IR=T

How to make yourself more happyHow to make yourself more happyAmerican neuroscientist Alex Korb har identified four things that will make you happier.  1. Ask yourself: What am I grateful for? It turns out that the recognition of gratitude releases the happy hormone serotonin and will physiologically give that feeling of happiness. And I’d be surprised if we all can’t find something to feel grateful for?
2. Label negative feelings The moment you’re able to identify your negative feeling – sadness, anger, shame etc – you’re reducing their impact and the feelings lessen. However, it does have a negative effect if you egnore negative feelings.

3. Make that decision The moment you create intentions, set goals and make decisions, you will activate that centre in the brain which reduces worry and anxiety. And don’t worry – it doesn’t have to be the perfect decision. A “good enough” decision will have the very same effect of the brain perceiving to be in control.

4. Touch people People need love and acceptance. If a person feels outside of a group, the brain reacts the same way it would if you experienced physical pain. It has been proven that just holding hands with your partner will decrease expected pain. And if you don’t have a partner it does have good effect if you give and get good long hugs from other people.

Read more here: http://www.businessinsider.com/a-neuroscience-researcher-reveals-4-rituals-that-will-make-you-a-happier-person-2015-9?r=US&IR=T&IR=T

 Read more here  #glæde #kærlighed #hjerne #forskning #accept #beslutninger

Tilmelding til nyhedsbrev

Kategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!