Har du den hverdag, du vil have? / Is your everyday life what you want?

Har du den hverdag, du vil have? / Is your everyday life what you want?

Jeg har fornylig haft den triste oplevelse at en i bekendtskabskredsen døde af kræft alt for tidligt. Og hver gang den slags sker, så sætter det tanker i gang hos mig om livet. Og døden. Men mest livet. For vi har kun et liv, og det er vores individuelle pligt at få mest ud af det. At fylde det med de mennesker og oplevelser, som gør os godt, som fylder os med glæde og kærlighed. Hvor vi oplever at bruge os selv på en måde, som giver mening og værdi for os.

Men hvordan gør man så det?

Ja, en måde er jo at

  1. Du sætter dig ned og identificerer de mennesker og erfaringer, du har mødt. Så tænker du dig grundigt om og finder ud af, hvad det var ved de mennesker og erfaringer, der gjorde, at de var gode for dig. På et tidspunkt kommer du nok ind på noget som troværdighed og ægthed, noget med værdier, der var i overensstemmelse med dine eller nogle positive følelser, du fik med dig. Skriv det ned.

  2. Derefter – og det tager altså noget tid – så kan du lave et stykke papir, hvor du regner tre kolonner, og i den første kolonne skriver ned, hvad du har i øjeblikket (det kan være ”fast indtægt”, ”for få venner”, ”lækker bolig”, ”spændende job”, ”ok kæreste” etc.) – og i den anden kolonne det, du gerne vil have, som du ikke har nu (fx ”sjove rejser”, ”meningsfulde samtaler om livet”, ”en ny carport” etc.)

  3. Hvis du så er modig, kan du sætte en cirkel om de tre vigtigste ting i hver kolonne og enten selv – eller ved andres mellemkomst – finde ud af, om der kunne være en linje, du kunne følge fremover, så på den måde får lagt fokus rigtigt i dit liv med udgangspunkt i din første analyse, hvor du har fået defineret, hvad der er godt for dig.
 Er det let? Ja, og skrive det. Er det let at gøre? Nej, slet ikke. Men virker det? DET gør det. Og heldigvis ved jeg, at min bekendte havde helt styr på værdierne i sit liv og tog afsked som et afklaret menneske.  English 

I recently had the sad experience that an acquaintance died from cancer much too soon. And every time that happens, it leads me to reflect on life. And death. But mainly life. Because we only have one life and it’s our own duty to get the most out of it. To fill it with people and experiences that are good for us and that fill us with joy and love. Where engage ourselves in a way that gives meaning and adds value to our lives. But how do you do that? Well, one way is to  1. Sit down and identify the people and experiences you’ve come across. Then you think carefully and find out what it was about those people and experiences that was good for you. You might come across things like credibility and authenticity and something about values that correspond to yours or positive feelings that you had. Write that down.
  2. After that – and it’ll take some time – you could make a piece of paper and draw a table with three columns. In the first column you write what you have at the moment (“steady income”, “too few friends”, “great apartment”, “ok boyfriend”, etc.) and in the second column you write what you would like to have which you do not have at the moment (such as “fun travels”, “important talks on life with friends”, “a new garage” etc.)
  3. Now, if you’re courageous, you can circle the three most important things in each column and either by yourself or with somebody else find out if there’s a line you can follow so that you can get what was good for you (from the analysis from the first list).
Is it easy? Yes, to write it down is easy. Is it easy to carry out? No. Not at all. But will it work? Oh yes! And fortunately I know that my acquaintance lived her life in accordance with her values and left this world completely at peace.

 #glæde #overblik #hverdag #værdier #værktøjTilmelding til nyhedsbrevKategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!