Om at være et godt menneske / About being a good person

Om at være et godt menneske / About being a good person
Der er så mange ”navne”, der gør alt muligt for at hjælpe andre til at blive et godt menneske.

Men hvad er et godt menneske? Er det en, der gør alt det, som andre vil have dem til? Er det en, der altid smider, hvad de har i hænderne for at hjælpe andre? Eller er det hende, der tager på familieferien, de andre ønsker for at få fred?

Nej, ikke nødvendigvis. I mit univers så er et godt menneske et, der kan sige til og fra med ærlighed, kærlighed og respekt. Et menneske, der kender sine egne værdier og grænser, og som formår at have lige tilpas overskud til at kunne rumme andre og andres behov uden at lade sig tromle af dem. Et menneske, der hviler i sig selv, og som derfor har overskud til andre. 

Hvis du har lyst, kan jeg måske hjælpe dig på den vej.  

About being a good person

So many ”names” do loads of things to help others become good people.

But what is a good person? Is it somebody who does whatever others want them to do? Is it someone who drops everything to help others? Or is it the woman who goes on the family holiday that her family wants just to have peace and quiet? No, not necessarily.

To me a good person is somebody who can say yes and no with authenticity, love and respect. A person who knows his/her own values and boundaries and who manages to have just the right amount of extra energy to be able to hold others and their needs without being run down by them. A person who is balance and because of that has energy for other people. 

If you want to, I would be able to help you go in that direction. 

#godtmenneske #balance #ro #værdier #grænser #overskud

Tilmelding til nyhedsbrev

Kategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!