Lever du bevidst? / Do you live consciously?Lever du bevidst? / Do you live consciously?

Meget af det, der giver dit liv kvalitet eller den det gode fundament for din tilværelse – er det, som du har planlagt, der skal være i dit liv. Det er sådan set ligegyldigt, hvad det er. Hvad der er rigtig godt for dig, ville være enten kvælende eller belastende for en anden. Sådan er vi forskellige. Men det, som du helt bevidst har tilvalgt og har planlagt efter – det giver ofte en værdi for dig. Der er masser af ting, der sker helt tilfældigt, men lur mig om de ikke sker lidt oftere, hvis man ved præcist, hvad man søger?

Hvis du ved, at nye oplevelser gør dig glad, så har du jo større mulighed for at have dem, hvis du fx indretter din økonomi sådan, at oplevelser er prioriteret. Det kan så betyde, at du ikke får det nye køkken, du godt vil have. Eller at du skal blive boende, hvor du bor. For at have råd til at opsøge alle de oplevelser.

Det kan også være, at det er meget vigtigt for dig at have en tryg og fast base. Det kan så omvendt betyde, at der ikke er så meget råd til rejser, hvis dit hjem er det vigtigste.

Hvad du vælger er sådan set ligegyldigt – bare du gør det bevidst og overvejet. Bare du har øjnene åbne og er klar over, hvad der skal til for at DIT liv bliver godt.

Trænger du til inspiration, så læs her: http://zenhabits.net/wake-up-a-guide-to-living-your-life-consciously/


Har du brug for at få klarhed over, hvad der skal til for at DIT liv bliver, som DU gerne vil have det, så ring eller mail til mig. Det kan jeg hjælpe dig med.

Do you live consciously?

Much of what gives your life quality or a solid foundation is something that you planned you wanted in your life. What it is doesn’t really matter. What’s good and right for you might be stifling or strenuous for somebody else. We’re different that way. But the that which you consciously chose and planned for that does tend to add value to your life. Many things happen coincidentally, but I do wonder if they don’t happen more often if you know exactly what to look for?

If you know that new adventures make you happy, you have greater possibility of having them if you, say, plan your finances so that adventures are a priority. That may mean that you won’t have the new kitchen, you dream about. Or that you will have to stay in your current home. To afford the adventures that are good for you.

Or you might need a safe home base. That could then mean that you cannot travel as much in order to afford the sort of safe home base that you need.

Whichever you choose doesn’t really matter – as long as you do so consciously. As long as you keep your eyes open and realize what YOU need for YOUR life to be good.

If you need some inspiration, read here: http://zenhabits.net/wake-up-a-guide-to-living-your-life-consciously/

If you need clarity to find out what it takes for YOUR life to be the way you want it, call or mail me. I can help you with that.

Tilmelding til nyhedsbrev

Kategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!