Terms and conditions

Handelsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af MHLauesen ved Mette Hvied Lauesen, Sommerbuen 37, 2750 Ballerup, CVR-nr 27531385. Du kan kontakte mig på mhl@mettehl.dk.

De digitale produkter, som du køber, er dine til evig tid med mindre, der fremgår noget andet. Det betyder ikke, at jeg hoster det til evig tid. Derfor skal du huske at downloade materialet og efterfølgende selv opbevare det.

 

Gyldighed: Disse betingelser er dem, der gælder, med mindre vi har aftalt noget andet skriftligt, og de omhandler aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra MHLauesen/Mette Hvied Lauesen.


Fortrolighed: Alle dine informationer, oplysninger osv, som du fortæller mig eller sender til mig i forbindelse med dit forløb eller vores fælles arbejde vil jeg selvfølgelig behandle fortroligt med mindre det er i konflikt med gældende lovgivning.

Priser: Alle priser er i danske kroner og ex moms med mindre jeg har oplyst andet.

Rettigheder: Alle rettigheder til workshops, kurser, events og andre digitale produkter tilhører MHLauesen / v. Mette Hvied Lauesen. Det er også MHLauesen / v. Mette Hvied Lauesen, der har alle rettighederne til materialet (med mindre andet udtrykkeligt er angivet), hvad enten det er trykt eller digitalt og som bruges i forbindelse med foredrag, kurser, workshops, sorgbearbejdningsforløb (som foretages under licens fra Grief Recovery Institute), coaching-forløb eller andet. Når du køber mine ydelser får du ret til at bruge de relevante skriftlige og digitale materialer.

Brugsretten er personlig.

Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt – med mindre dette er aftalt på forhånd.

Ændring af betingelser: MHLauesen / v. Mette Hvied Lauesen kan på et hvilket som helst tidspunkt foretage ændringer i gældende betingelser uden varsel.


Generelle betingelser vedr. betaling og aflysning af coachingforløb, sorgforløb, foredrag, kurser, workshops samt andre ydelser:

Ydelser betales ved aftalens indgåelse og før opstart med mindre andet er aftalt skriftligt. Det fulde beløb eller første rate bliver faktureret umiddelbart efter din tilmelding og med betalingsbetingelser på 8 dage netto. Tilmelding er bindende.

Coaching og bearbejdningsforløb skal afvikles indenfor 6 måneder med mindre andet er aftalt.

Beløbet refunderes ikke, når forløbet er i gang. Heller ikke hvis du beslutter dig for at stoppe, før forløbet er færdigt.

Der er ingen forskel på betingelserne for sessioner over Zoom og lignende og personlige møder.

Som udgangspunkt så vil coaching- og sorgbearbejdningsforløb blvier afviklet på de aftalt tidspunkter. Skulle der blive tale om ændringer,vil kunden blive orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis jeg bliver nødt til øber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Ændring/Aflysning af aftale: Hvis MHLauesen / v. Mette Hvied Lauesen må aflyse et foredrag, en workshop, et kursus eller andet, så bliver aftalen erstattet af en ny dato efter nærmer aftale.

Hvis et foredrag aflyses af køber 30 dage inden den aftalte dato, opkræves ingen gebyr.

  • Ved aflysning mindre end 30 dage inden den aftalte dato opkræves 50% af den aftalte pris.
  • Ved aflysning mindre end 14 dage inden den aftalte dato opkræves 100% af den aftalte pris.
  • Hvis du får brug for at flytte datoen for arrangementet, vil dette som regel kunne lade sig gøre uden beregning ved aftale om en ny dato inden for de kommende 2 måneder.

Tidspunkter for 1:1-sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Hvis køber melder afbud senest 24 timer inden sessionens start, kan sessionen rykkes til et andet tidspunkt. Hvis kunden ikke kommer til aftalt tid eller aflyser senere end 24 timer før vores aftale, faktureres det fulde beløb. Dvs. at har du betalt for et forløb, så vil din aflyste tid tælle med i den samlede pakke.

Betaling:

Betal venligst via bank-overførsel til konto: 9070 1629896046 i Sparekassen Danmark