Stå fast – i 6 enkle trin / Stand firm in 6 easy steps

Forleden var jeg i en situation, hvor det var nødvendigt, at jeg aktivt skulle slå mine kompetencer fast over for andre. Det kan godt være grænseoverskridende, for de kompetencer, vi har, er nogen, vi typisk har fået over lang tid, så på et tidspunkt bliver det bare noget, der er en del af os. Og dermed ikke noget, vi aktivt tænker over i hverdagen. Men det er utroligt befriende for både dig selv og dem, du skal stå fast overfor, når du ved, hvad du kan eller ikke kan og dermed virkeligt mener det, når du siger til eller fra. Her er 6 trin til at stå fast på en positiv måde over for andre.

 1. Forestil dig noget med styrke og brug det. Forestil dig fx som en løve i en svær situation og omsæt det billede til din styrke. Og så hjælper det altid at forestille sig, at de andre er uden tøj på 😉
 2. Vær klar over, hvad du vil opnå og hvorfor du vil det. Så bruger du din energi rigtigt.
 3. Vær derefter tydelig om, hvad du forventer helt konkret. Hvis du er utydelig, så er det svært at give dig det.
 4. Tro på dig selv og dine værdier. Det giver dig en pondus.
 5. Vær respektfuld over for andre – og også over for dig selv. At stå fast betyder ikke, at man skal være negativ eller konfronterende.
 6. Kend dine egne grænser. Og vid præcist hvornår andre går over dem, for ellers kan du ikke sige fra.

Rigtig god fornøjelse. Det er ikke så svært, men som alt andet så skal man øve sig tit og ofte. Det kan godt betyde, at du ofte skal tænke på dig selv, før du tænker på andre. Og du kan lige så godt begynde nu.

Stand firm in 6 easy steps

The other day I was in a situation where I had to actively assert my skills and qualifications with somebody else. Now this can easily be an uncomfortable situation because the skills and qualifications that we have have typically been generated over a longer period of time and at some point they just become a part of who and what we are. And not something thay we usually pay much attention to. But it’s very liberating both to you and to the people you need to assert yourself to when you know what you can or cannot to and you are able to stand firm and know when to say yes or no. Here’s how you can do it in a positive manner in six simple steps. 

 1. Imagine something with strength and power and use that. Imagine yourself a lion in a difficult situation and take the strength from that image. Plus, it always helps to imagine other people without their clothes on 😉
 2. Be aware of what you want and why you want it. Then you focus your energy in the right direction. 
 3. Be clear on what you want specifically. If you’re unclear, it’s difficult to give it to you.
 4. Believe in yourself and your values. Then you carry yourself convincingly.
 5. Be respectful towards others – yourself included. Standing firm doesn’t mean that you have to be negative or confrontational.
 6. Know your own limits. Know exactly when others cross them – without that you’re unable to say no.

I wish you the best. It’s not that difficult but like everything else, you have to practise over and over. And it may mean that you have to think of yourself first – you may as well start now.

Tilmelding til nyhedsbrev

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *