Når “pyt” redder liv / When “never mind” saves livesNår “pyt” redder liv / When “never mind” saves lives

Han er en nydelig ældre herre - en stadig stolt og aktiv håndværker af den gamle skole med faglig stolthed. Som rydder op efter sig. Som kommer med de konstruktive forslag, og som tror på, at det er det gode arbejde, der skaber den næste kunde. Som har den bedst mulige regnskabsmedarbejder ansat, som ALDRIG kigger på klokken, for opgaven skal jo løses: Hans dejlige kone.

Vi sad der ved middagsselskabet i vores pæne tøj og ret hurtigt kom samtalen ind på det, der lige nu fylder virkelig meget i hans bevidsthed. Sagen er nemlig den, at Skat har bedt dem om at redegøre for hele deres regnskab I 2014. Og har konkluderet, at de har to bilag de ikke kan trække moms fra i det år - I alt for 1100 kroner.

Og den solide, pæne mand kan ikke have det siddende på sig. Det drejer sig om to regninger, hvor de ikke har den forlangte faktura, fordi det er en ydelse, der er trukket via PBS og derfor blot fremgår på en udskrift. Jeg vil tro, at de omsætter for mindst 800.000 kroner om året. Men de der 1100 kroner fra for tre år siden - de gør nas, gør de. Han vil nu lægge sag an mod Skat, for han synes, de antyder, at han sjusker.

Og jeg sad der måbende og tænkte, at de to regninger OG Skat slet ikke fortjener at fylde så meget I hans liv og samliv. At han og konen godt nok har flot styr på det hele, når de via en grundig granskning i Skat af specialister på området på et helt års arbejde kun skal kunne redegøre bedre for TO mindre regninger. At jeg ville ønske, han kunne sige pyt og komme videre i sit liv med sin dejlige kone og med sine dejlige og glade kunder. At den lille sten i skoen kunne blive rystet ud. At prisen for kampen er alt for høj.

Hvilke kampe tager du, der slet ikke er det værd? Der slider dig langt mere op, end de er værd?

Hvornår bruger du “pyt”?

When “never mind” saves livesHe is a nice elderly gentleman - a still proud and active craftsman of the old school with professional pride. A man who tidies up when he’s finished. A man who comes up with helpful suggestions and a man who believes that it's the good work that creates the next customer. A man who employs the best possible book-keeper, who NEVER looks at the time because you have to finish the job: His lovely wife.

We sat there at the dinner party in our nice clothes and quite quickly, the conversation became about what is now really taking up most of his waking hours. The fact that the IRS has chosen – as a random check – to go through their entire accounts for 2014. And have concluded that they have two items where they can’t deduct VAT from that year - a total of 1100 kroner.

And the nice, solid man just can’t make peace with it. These are two bills where they do not have the required invoice because it is handled automatically through the bank and thus only shown on a printout. I would think that they have an annual turn-over of 800.000 + a year. But that 1100 kroner from three years ago – they hurt. They really do. He is now intending to sue the IRS because he thinks they are suggesting that he is cheating.

And I sat there with my mouth open and thought that those two bills and the IRS do not deserve to take up that much space and attention in his life and in his relationship. That he and his wife have everything so beautifully under control that the IRS can only find to minor items after a thorough examination of their entire year’s work – that is totally lost on him. That I wish he could say “never mind” and move on in life with his lovely wife and with his happy customers. That the little stone in the shoe should be gotten rid of. That the price of the fight is literally far too big.

What fights do you pick that are not worth it at all? That only wear you out without any rewards?

When do you say “never mind”?

Tilmelding til nyhedsbrev

Kategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!