Pas på med ord / Be careful with wordsPas på med ord / Be careful with words

Jeg kender et par. Et glad og lykkeligt og harmonisk par, der har været sammen i mange år. Men i de første år gik de i skævt af hinanden flere gange på grund af et enkelt ord: Diskutere. Det viste sig nemlig, at de forstod ordet helt forskelligt. Hun forstod det og brugte det som: Lad os lige tale om dette, så vi finder ud af, hvor vi står. Han brugte det som: Det her vil føre til et skænderi, for vi SKAL pinedød have en løsning, og det vil være møgubehageligt. Så derfor trak han sig jo selvfølgelig hver gang, hun foreslog, at de lige diskuterede noget. Han kunne ikke forstå, at nogen af de - i hans øjne - relativt små ting var så vigtige, at de var et skænderi værd. Og hun kunne ikke forstå, at han ikke ville tale med hende i visse sammenhænge men gerne i andre.

De fik ro på den dag, de opdagede, at kernen lå i deres forskellige opfattelse af ordet "diskussion" - i dag diskuterer de ikke, i stedet "vender" de lige noget med hinanden.

Et andet ord i et parforhold, der kan trigge en konflikt, kan være ordet "nødvendigt". Det er et ord, der er så fuld af personligt værdisæt og opfattelser, at man nok bør bruge det varsomt. Det er nødvendigt at stoppe et tag, hvis der er hul i det, og det regner.

Konsekvenserne kan være meget store, hvis man ikke gør det. Men det behøver ikke være "nødvendigt" at fx begge parter tager med til skrækkelige Tante Anes fødselsdag, eller at man får et nyt større tv eller noget andet, der dybest set er bekvemt eller ønskværdigt set ud fra den enes synspunkt. "Nødvendigt" er simpelt hen ikke et neutralt ord. Det lyder bare sådan.

Pointen i det her er, at når man indgår i en relation - med en kæreste, en arbejdskollega, et familiemedlem, så kan vi have forskellige opfattelser af ord, som kan give dumme misforståelser, hvis vi ikke lige husker at få spurgt "Hvad mener du med… ?" I og med at mennesket har en tendens til at at opfatte ikke-enighed/forskellige opfattelser som konflikt, så er det en god ide at få det afklaret tidligt i forløbet, så du undgår en - nå ja - unødvendig konflikt.

Så næste gang du møder en uforståelig reaktion på et ord, så spørg, hvilken betydning din samtalepartner har for det ord, og forklar, hvad din er. Kræver det mentalt overskud? Ja. Er det indsatsen værd? Stort ja.

Be careful with wordsI know this couple. A happy balanced couple who have been together for many years. But for the first few years they had a series of misunderstanding because of one single word: Discuss. It turned out that they had completely different meanings of the word. She understood and used it as: Let’s talk about this so that we find out where we stand. His understanding was: This is going to lead to a fight because apparently we just have to find a solution for this and it’ll be really uncomfortable. So of course, he withdrew every time she suggested that they discuss something. He couldn’t understand that some of the – to him – fairly small issues were so important that they were worth a fight. And she on the other hand couldn’t understand that he didn’t want to talk to her in certain contexts but would happily do so in others.

Another word in a relationship that could trigger conflict is the word “necessary”. It’s a word so full of personal interpretation and values that it should only be used sparingly. It’s necessary to fix a roof if there’s a hole in it and the rain comes in. The consequences can be large if you don’t do anything. But it isn’t necessary for both to go to horrible Aunt Anne’s birthday or that you get a new and larger tv set or something else that is fundamentally convenient or desirable – as seen from one party’s point of view. “Necessary” just isn’t a neutral word. It just sounds that way.

My point here is that the moment you enter into some kind of relationship – with a partner, a colleague, a family member – you may have different perceptions of words and this may lead to silly misunderstandings unless you make sure to ask “what do you mean by…?” Because the human mind can perceive non-agreement/different perceptions as conflict, it’s a good idea to get a joint understanding early on so that you avoid – well – an unnecessary conflict.

So, the next time you a strange reaction to a word then ask what the other person understands by that word and explain what your own is. Does that take a certain level of extra energy? Yes. Is it worth it? Big yes!

Tilmelding til nyhedsbrevKategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!