Om valg og ikke-valg / About choices and non-choicesOm valg og ikke-valg / About choices and non-choices

En af mine grundlæggende filosofier er, at fravalg også er valg. Tænk over det. Der er noget modsætningsfyldt i det, for hvis du vælger IKKE at vælge, så har du faktisk allerede valgt. Du har nemlig valgt, at nogen andre skal vælge for dig. Det vil så helt naturligt have nogen konsekvenser: De kan vælge noget, der ikke passer dig, eller noget, der er decideret dårligt for dig. Det kan også godt være, at de vælger noget, der sidder lige i skabet, men det vil ofte være baseret enten på held eller de vælger noget for dig baseret på deres personlige opfattelse af, hvad du gerne vil have. Der vil være en ret stor usikkerhedsmargin.

Det betyder faktisk også, at du så må leve med det valg ikke at vælge, ikke at tage stilling. Og hvad kan det så betyde? Ja, det kan fx betyde, at nogen andre overtage styringen af dele af dit liv – store eller små – fordi du har givet dem lov til det. Det kan være fint nok. Men det kan også være noget hø, og så har du på en eller anden måde spillet dig selv af banen og har ikke så meget ret til at brokke dig. For du valgte det jo selv – ved ikke at sige fra eller til.

Noget andet er, at det kan gøre det svært for andre fx at glæde dig, hvis de ikke ved, hvad du kan lide eller ikke lide. Det kan simpelt hen betyde, at nogen kan opleve, at de har svært ved at kende dig godt. At de ikke ved, hvad du helt står for. Fordi du aldrig siger til eller fra og der ved viser, hvad du står for.

Helt specifikt kan denne strategi være problematisk i jobsøgninger, hvis en kommende arbejdsgiver ikke rigtigt kan få en fornemmelse af, hvem du er og hvad du står for. Eller om du i det hele taget ved, hvorfor du vil have jobbet, og hvad det vil give dig. Arbejdsgiveren har brug for at vide, hvilken ”vare” de får inden for murene.

Hvis du ikke vælger – til eller fra – kan du risikere at blive lidt ”udvisket”. Det gavner hverken dig eller andre.

Det vigtige er, at du er bevidst om, hvornår du vælger og hvornår du vælger ikke at vælge.

Så tænk lige over det.

About choices and non-choices

One of my fundamental philosophies is that lack of choice is also a choice. Think about that. It’s contradictory in nature because if you choose NOT to choose – then you already did it. You’ve chosen that somebody else will do the choosing for you. As a matter of course, this will have some consequences for you: They may choose something for you that you don’t necessarily agree with or something that is decidedly bad for you. They may also choose something that is just spot on, but that will mainly be based on pure luck or they may choose something based on their personal perception of what you want. There’ll be a lot of insecurity in that.

It also means that you will have to live with the choice of not choosing, not taking a stand. And what would that imply? Well, it could mean that others will take over parts of your life – big or small – because you let them. That in itself can be fine. But it can also be less than beneficial and then you’ve taken yourself off the playing field and wouldn’t really have the right to complain about it. Because you chose it yourself – by not doing anything.

Another angle is that it can be difficult for other people to make you happy if they don’t know what you like or don’t like. Ultimately, it may mean that people may have the perception that they don’t know you very well. That they don’t know your likes and dislikes. Simply because you neither tell nor show it.

Specifically, this strategy can be problematic during job interviews if your future employer doesn’t quite sense who you are or what you stand for. Or whether you really know why you want the job and what it would give you. An employer needs to know who they invite to join their organisation.

If you don’t choose, you run the risk of being a bit wishy-washy. It doesn’t benefit you and it doesn’t benefit anybody else, either.

What matters is that you’re conscious about when you choose to choose or when you don’t.

So think about that.Tilmelding til nyhedsbrev

Kategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!