Gør dit liv bedre / Improve your lifeGør dit liv bedre / Improve your life

I mit arbejde – og privatliv i øvrigt – bruger jeg en del persontypeværktøjet Enneagrammet. Det er noget med 9 persontyper og deraf afledt adfærd, ønsker og motiver etc. Det giver mig en del klarhed som menneske, og det gør det nogen gangere hurtigere og mere effektivt at komme til problemets kerne (og dermed også løsning) – i min coaching.

Men fornylig har jeg dog oplevet, at jeg har måttet fraråde nogen at arbejdere mere med Enneagrammet, fordi det gav dem forvirring i stedet for hjælp og klarhed. Det bragte dem ikke ud af deres egne kasser, og de forsøgte at presse sig selv til at relatere sig til et bestemt nummer og en bestemt beskrevet adfærd. Men sådan er livet jo ikke. Vi er jo resultater af vores barndom, vores kultur, vores vennekreds, vores tid etc., og det vigtigste er vel for pokker, at vi er glade. Ikke hvilket prædikat vi sætter på os selv.

Derfor er mit råd til dig, at du ikke bekymrer dig så meget om din type eller dine egne kategoriseringer, men i stedet ser på følgende

 • Hvad gør dig glad?
  • I familien?
  • På arbejde?
  • Øvrige sammenhænge
 • Hvilke aktiviteter nærer dig eller dræner dig?
 • Hvilke mennesker nærer dig eller dræner dig?
 • Hvad gør dig mest vred? Fx manglende anerkendelse, uretfærdighed, at du bliver udnyttet eller taget for givet etc etc.
I det øjeblik, du er bevidst om disse ting, så er det meget lettere at indrette sin hverdag og sit liv efter at få det maksimale livsindhold, der passer til DIG. Og så er det jo sådan set ligegyldigt, hvad man kunne kalde det.

Improve your lifeIn my work and my private life, I employ the knowledge from the typology tool the Enneagram. We’re talking 9 types and their behaviours, wants and motives etc. As a person, it brings me clarity and it also makes it easier and faster in my coaching of others to get to the core of an issue – and a consequence also the solution.

But recently I’ve had to tell a couple of people to leave the Enneagram alone because it brought them confusion rather than clarity. The Enneagram didn’t help them get out of their own boxes and they tried to make themselves fit into a given mold with a given described behaviour and motivation. But life just isn’t like that. We’re the results of our childhood, our culture, our social circles, our time etc. and the most important issue is whether we’re happy or not. Not which label we stick on our own backs.

So, my advice to you is that you shouldn’t worry so much about your type or your own labelling but rather look at the following • What makes you happy?
  • Within the family?
  • At work?
  • Other contexts
 • What activities nourish you or deplete you?
 • Which people nourish you or deplete you?
 • What makes you more angry? For instance, lack of recognition, injustice, that you’re being taken for granted etc.
The moment you’re conscious about this, it’s much easier to manage and plan your life so that YOU get the most out of it. And then who cares what you label it – that doesn’t matter.

Tilmelding til nyhedsbrev

Kategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!