Tag styringen over din hverdag / Take control of your lifeTag styringen over din hverdag / Take control of your life

En bekendts kæreste arbejder et sted, hvor hun synes, de har en inkompetent chef. Det har hun problemer med, for hun foretrækker at arbejde for kompetente mennesker, og derfor blev jeg spurgt, hvad hun kunne gøre.  Det er noget, jeg jævnligt bliver spurgt om, og hver gang beder jeg dem om at dele deres hverdag op i to områder • Det, de har indflydelse på
 • Det, de ikke har indflydelse på
At chefen er ansat er noget, du som udgangspunkt ikke har indflydelse på. Men hvad har du så indflydelse på, som kan ændres? Ja, det er typisk meget mere, end man skulle tro. Her kommer nogen bud:

 • Du kan vælge vælge at finde et andet arbejde
 • Du kan vælge at arbejde på at blive overflyttet til et andet område og måske en anden arbejdsfunktion
 • Du kan vælge at ville acceptere chefen med de fejl og mangler, vedkommende har
 • Du kan faktisk (jo, du kan) vælge at fokusere på chefens gode sider og så måske arbejde på at styrke vedkommende på de områder, han/hun ikke er så stærk.
 • Du kan vælge enten ikke selv at brokke dig over chefen eller at sige fra over for de andre, der brokker sig over chefen, for det gør bare dine dage længere  og længere.
Du har med andre ord mange flere valg, end det ser ud til på overfladen. I det øjeblik du vælger noget til: At blive på arbejdspladsen, at glæde dig over chefens gode sider etc etc, så kommer handlekraften tilbage til dig. Du er ikke længere udsat for noget, for du vælger selv i stedet at håndtere det. Du styrer faktisk situationen. Og pludseligt har du mange flere muligheder.

ENGLISHThe partner of an acquaintance works in a place where - in her mind - the boss is incompetent. She's finding that problematic because she puts great value on working for competent people and subsequently they asked me what she could do. It's something I'm asked about regularly and every time I do the same: Ask them to divide their day into the following two areas:

 • That which is within your circle of influence
 • That which is outside of your circle of influence
That a certain boss has been appointed is something outside of your realm of influence. So which areas are inside that realm of influence? Well, here are a few bids:

 • You can choose to find another job
 • You can choose to work on being transferred to another area and perhaps a different  function at work
 • You can choose to accept the boss with the flaws he or she has
 • You can actually (yes, you can) choose to focus on the boss's good sides and then maybe work to strengthen him/her in the areas he / she is not as strong.
 • You can choose either not to grumble about the boss and/or let your colleagues know that you would prefer that none of you com complain about him/her as it just makes everybody's day longer and longer.
You have, in other words a lot more choice than it seems on the surface. The moment you choose something: to be at work, to enjoy the boss's good sides etc etc, the initiative is back in your court. You will no longer be passively exposed to something, you have now chosen how to deal with it and so you control your own situation. And suddenly you have many more options.

Tilmelding til nyhedsbrev

Kategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!