Hvad er mit kald? / What is my calling?Hvad er mit kald? / What is my calling?

Det var et spørgsmål, jeg fik af en klient i starten af 20’erne. Og ud over at jeg blev lidt ked af det på hendes vegne, at hun i den alder syntes, hun havde pligt til at finde sit kald, så gav det også mig stof til eftertanke.For det at finde eller blive klar over sit kald siger jo rigtig meget om, hvilken slags menneske man er. Hvilke værdier, man har. Hvilke fodspor man vil efterlade sig. Og alt det handler om en meget bevidst tilgang til sit liv. Dels skal man vide, præcis hvad man vil og hvordan man vil det – men man skal også være helt bevidst om, hvad man så ikke vil. Og intet af det er let.

Her er syv spørgsmål, der kan hjælpe dig på vej, hvis du står og har brug for at finde dit kald i livet.

  1. Hvad er dit budskab til verden? Her kan du jo forestille dig, at du skal lave en 30-sekunders video til resten af verden. Hvad ville du sige der? Hvilke erfaringer og viden fra dit liv ville du viderebringe?
2. Hvad skal dit eftermæle være? Hvad har du gjort eller lært, der har ændret livet for dig selv, som andre kan have gavn af? Hvad er din livsfilosofi?

3, Hvad føles slet ikke som arbejde for dig? Hvilke opgaver elsker du at lave – og hvad går du til med forventning og engagement? Og hvad får du oftest ros for, når du har gjort det?

4. Hvad ville du være, da du var barn? Overraskende meget af det, vi ville som børn, siger noget om os som voksne også. Herfra kommer mange af vores styrker, ønsker og håb, og det kan være en god ide lige at genbesøge det.

5. Hvem har dit drømmejob? Og hvad går det helt præcist ud på? Hvis du frit kunne vælge, hvad ville du så lave og hvorfor? Og hvor langt er det fra det job, du har nu?

6. Hvad brænder du mest for? Hvad gør du, fordi det interesserer dig? Hvilke hobbies har du? Hvad læser eller ser du? Det kan godt være, at du går meget op i dit arbejde, men hvad brænder du virkelig for, når du har fri? Her kan der ligge noget læring at hente.

7. Og til sidst: Uanset hvor mange penge, du fik, hvilket arbejde ville du så aldrig gøre igen? Ved at definere, hvad du i hvert fald IKKE vil, kan der være god hjælp at hente til at finde du af, hvad du VIRKELIGT vil. Så tænk lidt over det

Og hvis du ikke er klar til at finde dit kald – så er det også helt i orden. Det vigtigste er, at du har det liv, der giver mening for dig. Mht. min klient så bad jeg hende om at finde ud af, hvorfor det var så vigtigt for hende at finde et kald.

Hvad er mit kald? / What is my calling?

This was a question I had from a client in her early twenties. At first I was a bit sad that she thought that she needed a calling at her fairly young age but then it got me thinking. To find your calling or vocation you have to know a lot about the kind of person you are. Your values, the legacy you want to leave behind. All of it is about a very conscious approach to your life. To knowing exactly what you want and how you want – but also to have great awareness of what you do NOT want. And none of that is easy.

Here are seven questions that could help you along if you need to find your calling in life.

  1. What is your message to the world? Imagine that you’re doing a 30-second video to the rest of the world. What would you say? What experiences and knowledge would you consider important?
2. What will be your legacy? What have you done or learned that has changed life for you and that others can benefit from? What is your life’s philosophy?

3. What does not feel like work for you? What jobs do you love to do – and what jobs do you approach with hope and commitment? And where do you get the most recognition and perhaps praise when you’ve done it?

4. What did you want to be when you were a child? It’s surprising how much of what we wanted to be as children says about us as adults, too. This is where a lot of our strengths, wishes and hopes come from and it could be a good idea to revisit that.

5. Who is doing your dream job? And what is it exactly? If you could choose freely, what would you do and why? And how far is it from the job you have now?

6. What are you most passionate about? What do you do simply out of interest? What are your hobbies? What do you read or follow? You may be very dedicated to your job but what are you passionate about when you’re not working? You may learn something from this.

7. And finally: What would you never do again regardless of the amount of money you’d be paid? By defining what you will NOT do, there could be some help in defining what you DO want to do. So consider that carefully.

And if you’re just not ready to find your calling, then that’s perfectly all right. The main thing is that you have a life that gives meaning to you.

About my client: I asked her to find out why it was so important for her to find a calling.

Tilmelding til nyhedsbrev

Kategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!