Tilgiv dig selv / Forgive yourself

Tilgiv dig selv / Forgive yourself Hvis der to ting, som vi mennesker er alt for gode til, så er det at fordømme andre og at fordømme os selv. Men gør det noget godt for os? Er det konstruktivt for vores relationer? Nej. Baggrunden for at fordømme eller dømme andre er, at vi selv har […]

Forandring? Det skal der til / Change? Here’s what it takes

Forandring? Det skal der til / Change? Here’s what it takes Hvis det var så hulens let lige at ændre sig eller sin adfærd til noget bedre, så gjorde vi det nok noget oftere. Men som mennesker har vi en indbygget frygt for forandring – en frygt for at lave om på det kendte. Ser […]