Sæt grænser! / Set boundaries!

Kend og respekter dine egne grænser / Know and respect your own boundaries


Jeg har i dag måttet slette en ven på Facebook og en forbindelse på LinkedIn. Det handler om, at jeg fandt ud af, at vi havde for forskellige værdier og grænser. Og da jeg oplevede, at mine blev overtrådt, så måtte jeg sige farvel. Det bliver ikke noget stort savn, men det er stort for mig at skære mennesker ud af mit liv.


Men hvordan kunne jeg nu gøre det? Ja, bl.a. fordi jeg har en ret klar ide om, hvor mine grænser går - hvad jeg vil stå model til, og hvad jeg ikke vil stå model til. Det er den slags viden, man får, når man har oparbejdet selvrespekt.


Jeg ser jævnligt mennesker i min coaching-praksis, som for længe er blevet udsat for for meget. Og fordi de ikke fik sagt fra første gang - som kan ligge 30 år tilbage - så tror de, at de ikke har ret til at sige fra nogen sinde. Men det har du altid!


Hvis du ikke får sagt fra, så siger du indirekte, at det er ok at blæse på dig og på, hvad du står for. Dels svarer det til et mentalt overgreb mod dig, dels er du faktisk ikke nogen særlig god rollemodel for andre - herunder dine børn. Det kan være svært, men hvis du nu tænker på dig selv som en god ven, så håber jeg da, at du ville tage en god ven i forsvar.


Når jeg coacher andre, så spørger jeg jævnligt, hvad de ville sige til det, hvis nogen behandler deres venner, som de behandler sig selv. Det synes de færreste er en god ide.


Kunne det ikke være fint, hvis du behandlede dig selv, som du behandler en god ven?Setting your boundaries


Today, I had to delete a friend on Facebook and a connection on LinkedIn. I discovered that our values and boundaries where too different. And when I saw that mine were violated, then I had to say goodbye. It will be no great loos, but it is unusual for me to cut people out of my life.


But how could I do it? Well, partly because I have a very clear idea about my what I accept or not. I know what I’ll tolerate and what I won’t. It's the kind of knowledge you get when you have a certain amount of self-respect.


I regularly see people in my coaching practice who have been exposed to too much for too long. And because they didn’t say no the first time, they seem to think that they can never do so. But you always have that right!


If you don’t say no when somebody is crossing the line with your, eventually you’re telling yourself that it’s okay to ignore what you stand for and believe to be right. Partly, it corresponds to a mental assault on your and partly, you’re not being the best role model for others – including your children. It can be tough and difficult, but if you think of yourself as a good friend, I sincerely hope that you would defend this particular friend.


Whenever I coach other people, I frequently ask them what they would think if somebody treated their friends the way that they treat themselves. They usually find that it’s a bad idea.


Wouldn’t it be great if you treated yourself like you would treat a good friend?

30 visninger0 kommentarer

Mette Hvied Lauesen • Industriparken 4 • 2750 Ballerup • Denmark 

+45 26 18 61 90 • mhl(a)mettehl.dk • CVR: 27531385 • Bankkonto: 9070 1629896046

paypal_logo.png
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • envelope-35394_1280

MHLauesen 2020 ©