Den umodne organisation - sådan ser den ud, og hvad gør du?Hvis du lander i en umoden organisation, så vil du med stor sandsynlighed komme med nogen forventninger, som ikke kan blive indfriet. Af hensyn til dig selv, så er det vigtigt at vide og indse det. Det kan godt være, at du kan finde muligheder for at påvirke organisationen i positiv retning, og det kan give dig en stor arbejdsmæssig tilfredshed.


Forudsætningen er, at du har et vist niveau af både realitetssans og selvindsigt, så du har en viden om, hvordan du motiverer dig selv. Forudsætningen er selvfølgelig, at du vurderer, at du enten kan gøre noget eller kan holde det ud. Hvis ikke, så er det dig selv, der får lyset brændt i begge ender, og det fortjener du ikke - og det fortjener din familie heller ikke.


Sådan ser den umodne organisation (også) ud:


 • Ledelsen er bange for at delegere

 • Der er ikke konsistens i rutiner og forretningsgange

 • Rutiner og forretningsgange passer ikke til organisationens behov der, hvor den er lige nu. Og de bliver ikke løbende tilpasset ud fra en bevidst evaluering og tilpasning

 • Stort gab mellem, hvad ledelsen siger og tror, de gør og så det, som de rent faktisk gør. Feedback på det er ikke velkomment.

 • Den menige medarbejder - eller mellemlederne - er til stadighed i tvivl om strategi, vision, mission og værdier - hvilket giver forvirring og intern uenighed længere nede i hierarkiet

 • De interne kommunikationsgange er præget af, hvem der lige kom forbi og fik en besked - og det er ofte indergruppen, der var med fra start

 • Der sker ikke en systematisk erfaringsopsamling og læring

 • Ledelsen har mere fokus på situationen nu og her i stedet for de mere langsigtede, strategiske mål (hvis de overhovedet er defineret)


Visionen


Kernen til en organisations modenhed kan findes i, hvor tydelig visionen er for virksomheden. Joel Trammell, Founder og CEO, Khorus Software har bl.a. følgende bud:


Niveau 1: Forvirret. Visionen findes kun i CEO'ens hoved. Han/hun har ikke kommunikeret den tydeligt til andre

Niveau 2: Beskrevet. CEO'en har delt visionen med enkelte andre men kan ikke fortælle en historie, der giver genklang.

Niveau 3: Erklæret. Flertallet af de ansatte forstår visionen, men de er ikke i stand til at omsætte den til noget, der giver umiddelbar mening for dem, så den kan guide dem i det daglige arbejde.

Niveau 4: Påvirket. Alle kender kernehistorien og forstår, hvordan den enkeltes funktion bidrager til at udføre organisationens strategi.

Niveau 5: Forudsigelig. Alle medarbejdere ejer og handler på kernehistorien og ønsker at opfylde visionen ud fra en følelsesmæssig lyst til det.


 

Dine handlemuligheder i den umodne organisation

Når du læser ovenstående, så går det måske op for dig, at du arbejder i en umoden organisation. Og hvad gør du så:

 • Du sørger for at være tydelig med til, hvad du gør

 • Du forsøger at få så klare og aftalte retningslinjer som muligt, så du kender dine beføjelser, dine pligter og de forventninger, der er til dig. Hvis det ikke er muligt, så gør du dette:

 • Du sørger for at have jævnlige møder med din leder, så du hele tiden ved, hvad der er i pipelinen, og hvordan du bedst kan levere ind i det

 • Du kan vælge at blive frustreret og irriteret - eller du kan vælge at gå med på præmissen om, at kommunikation og viden er noget, man selv opsøger

 • Du finder nogen gode kolleger, du kan alliere dig med - vi har alle brug for at høre til i en flok

 • Du er skarp, når der opstår uenigheder eller tvivl: Er det noget mellem mennesker - eller noget, der er genereret af systemet. Hvis det er det sidste, så kan I ikke løse det selv, og I skal ikke risikere at blive uvenner over det. Det dræner kun jer selv.

 • Du holder fokus på de vigtige mål og holder dig ude kontorsladderen, som ofte opstår, fordi der mangler overblik, og fordi den enkelte frygter for eller er usikker på sin rolle

 • Vær venlig mod alle - også de mere giftige kolleger. Behold din integritet og vær det gode eksempel. Det kan være det lange, seje træk, men du vil have det bedst i det lange løb.

 • Sørg for at have en sund balance i dit liv. Sæt grænser. Hold fri, når du holder fri.

 • Mind dig selv om, at intet varer evigt - enten vil kulturen ændre sig, eller også finder du noget nyt.

Og husk hvis du vælger at finde noget nyt: Gør det mens du har overskud, mens du oprigtigt kan sige, at du vil savne stedet.


Hvis I har brug for hjælp til at definere visionen og kernehistorien og til at få den implementeret hos medarbejderne, så ring 26 18 61 90 - det er noget, jeg kan hjælpe med


Kilder:


24 visninger0 kommentarer

Mette Hvied Lauesen • Industriparken 4 • 2750 Ballerup • Denmark 

+45 26 18 61 90 • mhl(a)mettehl.dk • CVR: 27531385 • Bankkonto: 9070 1629896046

paypal_logo.png
 • Instagram
 • Twitter
 • Facebook
 • envelope-35394_1280

MHLauesen 2020 ©