Fast-track ledelse

Lederkursus for dig, der er ny i fag og som vil lære af de garvede

 

Om Fast-track ledelse

Lær det bedste fra lederen og rådgiveren

Kurset er for dig, der er ny leder. Det er et internat--kursus i 4 moduler - hver af to dages varighed - hvor du kommer de discipliner igennem, der erfaringsmæssigt gavner dig mest. Du lærer også at implementere dem med afsæt i din egen hverdag. Og du vil få opbygget et fortroligt netværk, du vil have glæde af i mange år.
Lederudvikling gennem selvindsigt skaber resultater i dit lederjob

Du er ny leder med personaleansvar og har op til 5 års erfaring i mellemlederrollen.

Dette kursus er for dig, som har ambitioner om at skabe gode resultater i dit lederjob gennem at udvikle dit personlige lederskab.

Lederkurset vil give dig: 

 • et solidt overblik over dit lederlandskab

 • træne dine lederevner

 • skabe opmærksomhed på dit ledelsesrum og dine handlemuligheder.

Vi fokuserer på dine styrker og dit potentiale.

Al ledelse foregår i en relation og er som sådan en social proces.  Ledelse foregår ikke i et isoleret rum, men i en kontekst og i relationen(erne).

Vægten på kurset lægges på at øge din selverkendelse, sociale bevidsthed og håndtering af relationer.

Tag din ledelse på dig, men vær ikke en påtaget leder.

Det er dit ansvar, hvordan du vælger at udøve din ledelse og dermed forvalter din formelle og uformelle magt. Ved at tage din ledelse på dig som dig selv med bevidstheden om det ansvar, der følger med – har du alle forudsætninger for at blive den leder, du gerne selv vil have. Enkelt, men ikke let.

Du vil blive støttet i at tage hånd om din personlige udviklingsproces. Vi etablerer i fællesskab et læringsnetværk, hvor du får rig lejlighed til at reflektere over dine konkrete ledelsesudfordringer og ledelsesdilemmaer sammen med dine medkursister i en tryg atmosfære og fortrolig ramme.

DIT UDBYTTE
Personlige kompetencer

Du får

 • Større selvtillid og autenticitet i lederrollen

 • Bedre evne til nærvær, til at skabe tillid og i at skabe følgeskab

 • Opøvet evne og rutine i refleksion over egen lederpraksis

 • Bedre forudsætninger for at skabe bedre relationer opad, nedad og til siden. 

 • Øget forståelse for vigtigheden af åben og ærlig kommunikation som afgørende for din troværdighed

DIN ORGANISATIONS UDBYTTE

Du bliver bedre til at

 • skabe motiverende rammer for dine medarbejdere

 • fastholde arbejdskraft med lavere sygefravær

 • nedsætte konfliktniveau og mindre stress til følge.

Dermed skaber du bedre resultater i dit lederjob.

INDHOLD

Temaer:

 • Introduktion til læringsnetværket, herunder formulering af egne læringsmål

 • Hvordan ser min organisation ud? – Hvad betyder det for mig, min evne/mulighed for at lede, få succes mv.

 • Personlige værdier, motivation – Hvor godt kender jeg mig selv?

 • 360 graders ledelse, Autoritet og legitimitet – Mine forventninger til min lederrolle?

 • Feedback, motivation og delegering – relationer og assertion

 • Træning i spørgeteknikker – den coachende leder

 • Lederspejl – hvad siger mine kolleger/medarbejdere om min ledelse?

 • Læring om kommunikation og introduktion til konflikthåndtering

Marianne Wiese

Marianne er uddannet jurist og har en bred videreuddannelse, hvor menneskelige relationer er omdrejningspunktet. Hun har som leder gennem 10 år på højt niveau opnået solid ledelseserfaring. I de efterfølgende 10 år har hun arbejdet som intern konsulent, hvor hun har undervist og coachet ledere på alle niveauer i en organisation. I hele sin karriere har Marianne arbejdet med forandrings-, strategi- og udviklingsprocesser og har dermed stærke kompetencer indenfor organisationsudvikling. ​ Derudover har hun videreuddannet sig inden for organisation og ledelse, systemisk teori og metode, kropsterapi og hun har en master i konfliktmægling fra Københavns Universitet.

Mette Hvied Lauesen

Mette uddannet cand.mag., og har i mange år arbejdet som kommunikationsrådgiver i både private og offentlige organisationer. Hun har de senere år arbejdet med udgangspunkt i det personlige lederskab: Hvad der kan få folk til at flytte sig selv – og andre. Derfor har hun videreuddannet sig inden for forskellige typer af coaching og sorgarbejde (og ja, det hænger sammen) og persontypeværktøjet Enneagramet. Mette underviser også forskere i ledelse gennem et tysk konsulenthus, hun er tilknyttet. ​ Læs mere: www.mettehl.dk & www.slipsorgen.dk

Ring (Marianne: 21 70 86 85 / Mette: 26 18 61 90) eller skriv til os:

Vær opmærksom på, at forløb betales forud. Vælger du at afslutte før tid – og dermed også før endeligt resultat, bliver pengene ikke refunderet.

Afbud skal ske senest 24 timer før.

ADRESSE

CVR: 27531385

Bankkonto: 9070 1629896046

Handelsbetingelser

Følg mig gerne på sociale medier