Mette Hvied Lauesen • Industriparken 4 • 2750 Ballerup • Denmark 

+45 26 18 61 90 • mhl(a)mettehl.dk • CVR: 27531385 • Bankkonto: 9070 1629896046

  • envelope-35394_1280
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon

Enneagrammet

Enneagrammet er en psykologisk model, der går ud fra, at der findes ni forskellige grund-motivationer hos mennesket, samt at hvert enkelt menneske er mest styret af en af de ni motivationer. Det man også kalder de ni typer. Helt overordnet så er det sådan, at alt afhængig af hvilken type man er, så er der en tendens til, at man har en medfølgende adfærd. Denne kan så gavne eller modarbejde i forhold til at nå de mål, man ønsker.

De ni typer/hovedmotivationer er:

Du kan læse mere om de ni typer i denne sammenfatning.

Hvis du vil få styr på, hvilken type du er, og hvad det betyder – herunder hvordan det påvirker dine relationer, så læs mere her om Enneagram-test og personlig feedback under Ydelser

ENNEAGRAMMET

Enneagrmmet

Etteren har et stort ønske om at gøre alting ikke bare rigtigt, men perfekt. Det betyder, at de typisk arbejder virkelig hårdt, fordi de vil have styr på alle detaljer – både de vigtige og de uvigtige. De kan være meget principfaste, og leve efter ”Først yde, så nyde”. Det betyder så, at de kan have svært ved at have det rigtig sjovt og sige pyt. Og de stiller typisk tårnhøje krav til sig selv.

1.

Treeren er meget motiveret af succes – at gøre det godt og indfri mål og leve op til forventningerne. De måler tit deres succes efter, hvad andre synes er det rigtige, og kan være knap så gode til at mærke efter, om det nu også er det rigtige for dem selv. De er generelt hårdt-arbejdende mennesker, og de kan have en tendens til helt at glemme sig selv eller få defineret, hvad succes er for dem selv.

3.

Femmeren er typisk motiveret af viden og det faktuelle. De kommer sjældent med påstande men ofte med facts, som de ved er sande. De er typisk indadvendte og er mestre i at se tingene helt objektivt. Det betyder, at de dygtige analytikere, men kan have det svært, hvis det handler om følelser, som jo ikke er objektive størrelser. De er dog meget kærlige i trygge rammer.

5.

Syveren er motiveret af ”at der sker noget”, at der kommer ny energi ind. De er typisk fokuseret på fremtiden og de muligheder, der ligger der. De trives godt med brain-storms og det at vende ideer med hinanden, og de er gode til at starte nyt op. De er så ikke altid så gode til at afslutte. Syveren kan som sekseren også have svært ved at vælge, men det er nærmere fordi de er bange for at gå glip af noget. Alle tilvalg er jo fravalg.

7.

Nieren er den fødte diplomat. De er motiveret af fred, ro og harmoni, og de er mægtig gode til at forhandle sig frem til løsninger, der gavner alle. De er oftest optimistiske og imødekommende mennesker, bl.a. fordi de helst vil undgå konflikter. Derfor kommer de godt ud af det med de fleste, og selv om de helst ikke vil træffe valg, så er de ofte flittige mennesker – bl.a. fordi de har et stort behov for at være en del af gruppen.

9.

Toeren er meget motiveret af, at sikre de gode relationer. Ofte viser de det ved at hjælpe andre – også selv om andre måske slet ikke har brug for det – eller har fortjent det. De er rigtigt gode til at vide, hvordan ”flokken” har det, og de ser det ofte ubevidst som deres opgave at sikre andres trivsel. Og det betyder så, at de kan være dårlige til at sætte grænser og til at prioritere sig selv og deres egne behov.

2.

Fireren er i en evig søgen efter det unikke og det autentiske, og derfor kommer de aldrig med gennem-snitsløsninger. De er typisk relativt styret af deres følelser og har en tendens til at hæfte følelser sammen med ting, relationer, begivenheder og alt muligt andet. De er gode til at rumme både glæde og smerte. De kan godt bruge tid og energi på at sammenligne mere end godt er, hvad andre har, som de selv ikke har.

4.

Sekseren har stor fokus på at finde den trygge og sikre løsning. Også selv om det betyder, at de skal tjekke alting flere gange. De er loyale og hårdtarbejdende mennesker, som trives godt med faste rammer, og de har som regel fokus på ”flokkens” bedste. Seksernes store udfordring er, at de er alt for godt i stand til at se tingene fra alle sider. Det betyder, at de kan have svært ved at træffe beslutninger.

6.

Otteren er motiveret af at kunne styre og påvirke. Det betyder, at de gerne tage styringen og ikke er bange for at tage de konflikter, der kan følge med. De er hårdt-arbejdende og gode til at få ting til at ske – oftest baseret på en mavefornemmelse af, hvad der er rigtigt. Otterne har en tendens til at beskytte og gå i brechen for dem, der er ”inden for murene”, og udviser stor varme og omsorg for de svage, de uretfærdigt behandlede og de nærmeste.

8.