Mette Hvied Lauesen • Industriparken 4 • 2750 Ballerup • Denmark 

+45 26 18 61 90 • mhl(a)mettehl.dk • CVR: 27531385 • Bankkonto: 9070 1629896046

  • envelope-35394_1280
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon

Få styr på din tid

Man kan ikke køre bil og skrive en blog samtidig, vel? Det er lidt det valg, jeg selv har i de her dage. Jeg har overordentligt travlt samtidig med, at jeg skal huske at tage mig af min familie. Det betyder, at mine personlige ambitioner må vige, fordi jeg har gjort op med mig selv, hvad der er vigtigt. Det betyder, at jeg fx tager på et familiebesøg selv om jeg ambitionsmæssigt måske skulle lave noget andet. Men jeg gør det, for jeg har for længst indset, at familie, venner og mit sociale liv bare ER vigtigere end mine personlige ambitioner om dette og hint. Det er også den afklaring, der gør, at jeg har relativt let ved at sige til og fra, når jeg får forskellige muligheder serveret. Helt

SÅ kan alle vel lide mig? / And THEN will they all like me?

Hvis jeg er helt autentisk og afklaret, så kan alle vel lide mig? Nej. Ikke nødvendigvis. Men du er blevet meget bedre til at håndtere det. Jeg havde en samtale med en kammerat forleden om noget samarbejde, vi skal have om nogen måneder. Jeg kunne godt høre, at jeg selv var lidt kantet i, hvad jeg synes, vi skulle eller ikke skulle, men vi fik da lagt en plan. Efterfølgende sagde han til mig "Mette, jeg kunne mærke, at det fik mig til at slappe af, at du var så klar i spyttet - projektet blev tydeligere for mig, og jeg behøver ikke bekymre mig om så meget." Det at arbejde længe og dybt med sig selv betyder, at du lærer dig selv rigtig godt at kende, at du ved, hvad du er for, og hvad du er i

Tilgiv dig selv / Forgive yourself

Hvis der to ting, som vi mennesker er alt for gode til, så er det at fordømme andre og at fordømme os selv. Men gør det noget godt for os? Er det konstruktivt for vores relationer? Nej. Baggrunden for at fordømme eller dømme andre er, at vi selv har nogen fasttømrede værdier eller holdninger, som giver så meget støj på linjen, at vi ikke er i stand til at se, motivationen bag andres handlinger. Jeg har ladet mig fortælle, at helt fundamentalt, så gør mennesket eller andre dyr ikke noget, hvis det ikke giver mening for den enkelte på en eller anden måde. Der er altid en grund til, at nogen gør, som de gør. Og det kræver en mental åbenhed at kunne se det – ligesom det også kræver noget mentalt