Så meget betyder mor / Mother’s influence

Så meget betyder mor / Mother’s influence Du kan være voksen og uafhængig – men normerne fra mor følger med /You may be grown and independent, but mother’s norms are with you Forleden oplevede jeg, at jeg pr. automatik gik ind i en bestemt butik, fordi da jeg var barn sagde min mor altid, at […]